1998-2017

1998-2017 19 ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ..ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΙΕΙΑΣΚύριοι Βουλευτές,
Εμείς όλοι που υπογράφουμε αυτή την επιστολή, το κάνουμε διότι ανησυχούμε βαθιά για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια στο θαλάσσιο περιβάλλον του Κορινθιακού Κόλπου, που κρίνεται άκρως σοβαρή. Σχηματίσαμε αυτή την γνώμη με ίδια παρατήρηση και χρησιμοποιώντας τις εκατοντάδες μαρτυρίες των παράκτιων αλιέων, που βρίσκονται πλέον σε απόγνωση. Διότι απλούστατα και κατά γενική ομολογία, δεν υπάρχουν καθόλου επιστημονικές μελέτες. Δεν ξέρουμε ΤΙΠΟΤΑ για τον Κόλπο. Όμως, μόνον ένα τυφλός δεν θα έβλεπε ότι «…η κατάσταση των βενθοπελαγικώνιχθυοαποθεμάτων είναι υποβαθμισμένη…» όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και το αρμόδιο Υπουργείο, ήδη από το 2001 στην επεξεργασία της αντίστοιχης πρότασης για την προστασία του Κορινθιακού Κόλπου (πιλοτικό κλείσιμο κλειστών κόλπων). Σε τοπικό επίπεδο, υπάρχουν αναρίθμητες αποφάσεις δημοτικών και νομαρχιακών συμβουλίων, φορέων, συνδέσμων και συλλόγων που ζητούν τον τερματισμό της αλιείας από τις μηχανότρατες, τις βιτζότρατες και τα γρι-γρι ημέρας. Όλοι βλέπουν ότι ο Κορινθιακός Κόλπος υπεραλιεύεται και ζητούν μέτρα για την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και ιδιαιτέρως της ποσειδωνίας, των κοραλλιογενών ενδιαιτημάτων και των ασβεστοφυκικών βυθών. Η ειρωνεία της υπόθεσης; Ενώ όλοι αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα προστασίας του, δυστυχώς, τ’ αναγκαία κι απαραίτητα μέτρα (όπως επιβάλλει η Ε.Ε.) δεν έχουν ληφθεί. Αυτό, σε συνδυασμό με τους πλημμελείς έως ανύπαρκτους ελέγχους, δίνει τα σημερινά οικτρά αποτελέσματα σ’ όλα τα επίπεδα.
Και γιατί μιλάμε; Κατ’ αρχήν, για έναν από τους ιστορικότερους Κόλπους της πατρίδας μας. Με μεγάλη βιοποικιλότητα, με παγκόσμιες μοναδικότητες. Που συγκεντρώνει και τα 7 συγκριτικά πλεονεκτήματα που προτείνονται από τον ΟΑΑΣΑ για τις πιθανότητες ανάπτυξης και που πλαισιώνεται από μερικές από τις γνωστότερες ιστορικές πόλεις παγκοσμίως.
Και όμως. Ο Κορινθιακός Κόλπος προσφέρει μια ευκαιρία όπου, σχετικά μικρές διορθωτικές αλλαγές, μπορούν να προσφέρουν μεγάλα και μετρήσιμα οφέλη για τ’ αλιευτικά αποθέματα και το θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά και των κοινωνιών του Κορινθιακού στο σύνολο τους.
Ο «νέος» κανονισμός για την αλιεία στη Μεσόγειο 1967/2006 κάνει συγκεκριμένη αναφορά στον καθορισμό θαλάσσιων περιοχών που θα προστατεύονται από την αλιεία για την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ακριβώς των ιχθυοαποθεμάτων και του θαλάσσιου περιβάλλοντος γενικότερα (Κεφάλαιο ΙΙΙ).
Όλοι εμείς, πιστεύουμε ότι αποτελεί ο Κορινθιακός Κόλπος, ένα ιδανικό παράδειγμα θαλάσσιας περιοχής, η οποία συγκεντρώνει όλα τα κριτήρια για να συμπεριληφθεί στις περιοχές προστασίας. Πιο συγκεκριμένα:
Το άρθρο 5 του Κανονισμού (Μέτρα διαχείρισης για την βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο) αναφέρει: Τα κράτη-μέλη, για πρώτη φορά, παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον καθορισμό προστατευόμενων περιοχών  αλιείας καθώς και για τα ενδεχόμενα μέτρα διαχείρισης, τόσο στα ύδατα όσο και εκτός αυτής, όταν η προστασία περιοχών γόνου ή αναπαραγωγής του θαλάσσιου οικοσυστήματος απειλείται από τις επιβλαβείς επιπτώσεις της αλιείας, επιβάλλει τη λήψη ειδικών μέτρων.
Το άρθρο 7 αναφέρεται στις Εθνικές Προστατευόμενες περιοχές αλιείας, λέγοντας: ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η λήψη κατάλληλων μέτρων για την εξασφάλιση επαρκούς συλλογής πληροφοριών για την ταυτοποίηση και χαρτογράφηση των περιοχών που προστατεύονται. Η λήψη όμως διαχειριστικών μέτρων έχει οικονομική, κοινωνική και αναπτυξιακή διάσταση, άρα απαιτούνται ΕΓΚΥΡΑ επιστημονικά στοιχεία.
Κύριοι Βουλευτές
Πρέπει να θέσουμε υπ’ όψη σας ότι: 1) το επιχειρησιακό πρόγραμμα αλιείας 2007-2013, μέτρο 3-1, προέβλεπε και χορηγούσε ενίσχυση α) για συλλογή επιστημονικών πληροφοριών για την χαρτογράφηση οικοτόπων που θα προστατεύονταν και β) την επιστημονική παρακολούθηση των σχεδίων διαχείρισης.
2) το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο 2007-13στον άξονα 4-5, προέβλεπε ένα οικονομικό αντιστάθμισμα των οικονομικών επιπτώσεων των παράκτιων περιοχών που ενδεχόμενα, για συγκεκριμένο λόγο, θα εθίγοντο.
Απ’ αυτά τα θαυμάσια εργαλεία, δεν χρησιμοποιήσαμε κανένα μέχρι τώρα. Πόσο όμως μπορεί να περιμένει ένας κλειστός και ευαίσθητος Κόλπος; Και τι μπορεί να περιμένει από εμάς; Νομίζουμε, σε πρώτη φάση, να τον ανακηρύξουμε επιτέλους σε «εθνική προστατευόμενη περιοχή αλιείας με υποχρέωση επιστημονικής παρακολούθησης και στο μέλλον».
Σε ερώτηση βουλευτών στη Βουλή, το 2008 το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης  είχε απαντήσει ότι σύμφωνα με τον 967/2006 ο Κορινθιακός  μπορεί και με τα υπάρχοντα μέτρα προστασίας να χαρακτηριστεί σήμερα (το 2008) ως Εθνική προστατευόμενη περιοχή. Αλλά δεν έγινε….
Οι συνάδελφοι σας που εξελέγοντο γύρω από τον Κορινθιακό Κόλπο, όλων των κομμάτων, στις 23 Ιανουαρίου 2008 υπέγραψαν, και ήταν η πρώτη φορά, ένα κείμενο προς τον τότε αρμόδιο Υπουργό για τον χαρακτηρισμό του Κόλπου και εισέπραξαν ένα βροντερό ΟΧΙ. Αυτό το ΟΧΙ έχει στοιχίσει πολύ ακριβά σε όλους μας, αλλά κυρίως στον Κορινθιακό. Τον έφερε σχεδόν στα πρόθυρα της κατάρρευσης.
Σήμερα, για δεύτερη φορά, ζητούμε την βοήθεια σας, ελπίζοντας να μην είναι ήδη πολύ αργά. Δεν σας ζητούμε να μας πιστέψετε αβίαστα. Ερευνήστε το, ρωτήστε, όπως κάναμε κι εμείς. Εμπιστευτείτε τα μάτια και την καρδιά σας. Εάν συμφωνήσετε όμως, σας παρακαλούμε, υπογράψτε την πρόταση. Εάν τυχόν υιοθετηθεί, οι περισσότεροι επιστήμονες που ασχολούνται με τον Κορινθιακό Κόλπο, προτείνουν να γίνει ένα συντονισμένο ερευνητικό ωκεανογραφικό πρόγραμμα για την παρακολούθηση των φυσικών, χημικών και βιολογικών παραμέτρων στης στήλης ύδατος, της κυκλοφορίας και της μελέτης της μηχανισμού και του χρόνου ανανέωσης των υδάτων, της ποιότητας του βυθού και των βενθικών κοινωνιών και τέλος μια μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης της αλιευτικής δραστηριότητας σε Κορινθιακό – Πατραϊκό. Ελπίζουμε ότι έτσι ίσως βγούμε από τον φαύλο κύκλο
Ευχαριστώντας σας για την προσοχή που δώσατε στην ανάγνωση αυτής της επιστολής, ελπίζουμε ότι θα έχουμε την υποστήριξη όλων σας. Για να μην καταστραφεί ο Κόλπος αυτός που όλοι τόσο αγαπάμε. Ο ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ!

Η μόλυνση και η υπεραλίευση αυξάνουν τις μέδουσες στον Κορινθιακό

Η μόλυνση και η υπεραλίευση έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των μεδουσών, οι οποίες μετακινούνται και στον Κορινθιακό Κόλπο. Ο Σύνδεσμος Προστασίας και ορθολογικής ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου «ο Αρίων» αναφέρει:
«Προσεκτικά και υπεύθυνα παρακολουθούμε και ενημερωνόμαστε από τους αρμόδιους Επιστημονικούς φορείς, για την εξέλιξη του φαινομένου της παρουσίας των Μεδουσών στον Κορινθιακό Κόλπο.
Η ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Αίγιο στις 29/4/2017 με θέμα: «Ας καταγράψουμε τα τοπικά και διατοπικά, περιβαλλοντικά μας προβλήματα» περιλάμβανε σχετική εισήγηση της Δρ. Σ. Ζερβουδάκη για το εν λόγω θέμα, ενώ έγινε ενημέρωση και σχετική συζήτηση με τους παρευρισκόμενους.
Περιληπτικά και σε μια πρώτη προσέγγιση σχετικά με τις επιστημονικές παρατηρήσεις που αναφέρθηκαν, σας ενημερώνουμε ότι :

-Το φαινόμενο είναι διαχρονικό και ο μέσος κύκλος εμφάνισής του στη περιοχή μας, συναντάται κάθε 8-10 χρόνια.
-Η περίοδος διατήρησης του φαινομένου έχει διάρκεια 1-2 έτη.
-Η αύξηση του πληθυσμού των μεδουσών οφείλεται κυρίως στα φαινόμενα της υπεραλίευσης και της μόλυνσης, με συνέπεια την διατάραξη της “πελαγικής τροφικής αλυσίδας” που ευνοεί την ανάπτυξη υπερπληθυσμού του είδους.
-Η μετακίνηση των μεδουσών στις περιοχές εμφάνισης είναι θέμα κατεύθυνσης του ανέμου και μόνο, αφού δεν μπορούν να μετακινηθούν από μόνες τους.
-Συνιστώμενα μέτρα άμεσης παρέμβασης για την αντιμετώπιση του φαινομένου σε γενική κλίμακα δεν υπάρχουν, πέρα από την πρόληψη των συνθηκών υπεραλίευσης, μόλυνσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος κ.ά. που προκαλούν αύξηση του αριθμού και παράταση της διάρκειας του φαινομένου σε βάθος χρόνου.
-Τοπικού χαρακτήρα μέτρα άμεσης παρέμβασης μικρής κλίμακας, μπορούν να διερευνηθούν από τους κατά τόπους φορείς, ανάλογα με την εξέλιξη του φαινομένου.»

Υπεραλίευση στο 93% των ιχθυοαποθεμάτων της ΜεσογείουΥπεραλίευση στο 93% των ιχθυοαποθεμάτων της Μεσογείου «Υπό πολιορκία» χαρακτηρίζει μια νέα ευρωπαϊκή επιστημονική μελέτη την κλειστή θάλασσα μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής, επισημαίνοντας πως το 41% των θαλάσσιων...


 θηλαστικών (δελφίνια, φάλαινες, φώκιες κ.α.) και το 34% των συνολικών πληθυσμών ψαριών (εμπορικών και μη) χάθηκαν από τη Μεσόγειο κατά τα τελευταία 50 χρόνια.

Μάλιστα, όπως προειδοποιούν οι επιστήμονες, οι πιέσεις στη Μεσόγειο ωθούν τα οικοσυστήματά της πέρα από το σημείο χωρίς επιστροφή, οπότε η κατάσταση πλέον θα είναι μη αναστρέψιμη. Οι ερευνητές του Κοινού Ερευνητικού Κέντρου (JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με επικεφαλής την Κιάρα Πιρόντι του JRC και του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Επιστήμης της Βαρκελώνης, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό Nature Scientific Reports, τονίζουν ότι οι μεγαλύτερες μειώσεις ψαριών και θαλάσσιων θηλαστικών έχουν υπάρξει στη Δυτική Μεσόγειο και στην Αδριατική (περίπου 50% μέσα στην τελευταία 50ετία), ενώ οι μικρότερες απώλειες υπήρξαν στο Ιόνιο (μόνο 8%), η θάλασσα του οποίου φαίνεται πως βρίσκεται σε συγκριτικά καλύτερη κατάσταση.

Το 93% των ιχθυοαποθεμάτων, δηλαδή των πληθυσμών των ψαριών της Μεσογείου που αποτελούν αλιευτικούς πόρους, αντιμετωπίζουν υπερεκμετάλλευση, δηλαδή αλιεύονται περισσότερο από όσο μπορούν να αναπαραχθούν, με συνέπεια αρκετά να βρίσκονται πλέον στο χείλος της εξαφάνισης.
Στη Μεσόγειο εκτιμάται ότι ζουν συνολικά 10.000 έως 12.000 θαλάσσια είδη, αλλά αυτή η εντυπωσιακή βιοποικιλότητα, σύμφωνα με τους επιστήμονες, αντιμετωπίζει πλέον σοβαρούς κινδύνους, όπως η ρύπανση των υδάτων, η κλιματική αλλαγή και η υπεραλίευση.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι πίσω από αυτούς τους κινδύνους βρίσκεται ένα «δομικό» πρόβλημα της Μεσογείου: το θαλάσσιο οικοσύστημά της έχει χαμηλή παραγωγικότητα, καθώς εκ φύσεως δεν παράγει σε αφθονία φυτοπλαγκτόν, που αποτελεί τη βάση της θαλάσσιας τροφικής αλυσίδας. Αυτό καθιστά την Μεσόγειο ευάλωτη σε έξωθεν απειλές, είτε ανθρωπογενείς είτε φυσικές.
Υπερεκμετάλλευση

Οι τελευταίες μελέτες προκαλούν διάχυτο προβληματισμό αναφορικά με τις κατακόρυφα πτωτικές τάσεις στους πληθυσμούς των ψαριών της Μεσογείου, οι οποίες οφείλονται σε ανθρωπογενείς παράγοντες. Σε έκθεση που δημοσιεύθηκε στο κορυφαίο επιστημονικό περιοδικό «Nature», επιστήμονες του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (JRC) προειδοποιούν ότι οι ραγδαία εξαπλούμενες ανθρωπογενείς πιέσεις που ασκούνται στη Μεσόγειο, τείνουν να οδηγήσουν σε δυσάρεστες και μη αναστρέψιμες συνθήκες το θαλάσσιο οικοσύστημα. Σε αυτές τις παρατηρήσεις έρχονται να προστεθούν νέα στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία το 93% των αλιευτικών πόρων έχει υποστεί υπερεκμετάλλευση, ενώ ένα ποσοστό αυτών βρίσκεται ένα βήμα από το να εξαντληθεί. Συνολικά, την τελευταία 50ετία, η Μεσόγειος φέρεται να έχει απωλέσει το 41% των θαλάσσιων θηλαστικών της και το 34% του πληθυσμού των ιχθύων της.
Για ένα οικοσύστημα που φιλοξενεί πάνω από 10.000 θαλάσσια είδη, το σενάριο ανεπανόρθωτου κλονισμού της βιοποικιλότητας μοιάζει καταστροφικό. Δυστυχώς, η μόλυνση του περιβάλλοντος, η κλιματική αλλαγή και η υπεραλίευση, καθιστούν τον κίνδυνο? ορατή πραγματικότητα. Εκφράζονται, μάλιστα, φοβίες ότι περαιτέρω κωλυσιεργία θα οδηγήσει σε αφανισμό αλιευμάτων ζωτικής σημασίας για τον τομέα. Εάν κάτι τέτοιο συμβεί, εξαρτώμενες οικονομίες, όπως η ελληνική, θα δοκιμαστούν με σφοδρότητα, ενώ θα περιοριστούν και οι επιλογές σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες του οικοσυστήματος που θα είναι διαθέσιμες για τις μελλοντικές γενιές.

Επιπτώσεις...

Στην επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο «Nature», η εστίαση γίνεται στο ιστορικό των μεταβολών στον τροφικό ιστό της Μεσογείου (σχέσεις σίτισης μεταξύ των ειδών), εντοπίζοντας την κινητήριο δύναμη των αλλαγών στη διακύμανση της πρωτογενούς παραγωγής εντός της μεσογειακής λεκάνης. Κατά τη φωτοσυνθετική δραστηριότητα, τα φυτά χρησιμοποιούν το φως του ήλιου για να συνθέσουν τα θρεπτικά συστατικά από διοξείδιο του άνθρακα και νερό, με αποτέλεσμα τη δημιουργία βιομάζας φυτοπλαγκτού. Η τελευταία αποτελεί τη βάση του τροφικού ιστού, επηρεάζοντας τους αναπαραγωγικούς ρυθμούς των ψαριών.

Δεδομένου ότι η πρωτογενής παραγωγικότητα της Μεσογείου είναι εκ φύσεως μειωμένη, το οικοσύστημα χαρακτηρίζεται στην ολότητά του ως χαμηλής παραγωγικότητας. «Αυτό καθιστά τη Μεσόγειο Θάλασσα ιδιαίτερα ευάλωτη στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, των θαλάσσιων απορριμμάτων και της εισβολής ξένων ειδών, ενώ είναι πολύ εύκολο να υπάρξει υπεραλίευση των υφιστάμενων αποθεμάτων. Όταν τα αποθέματα ψαριών αλιεύονται εντατικά, δεν έχουν τον χρόνο να αναπαραχθούν και να διατηρήσουν σταθερά τα πληθυσμιακά τους επίπεδα» επισημαίνει ο Jann Martinsohn, επικεφαλής της ομάδας αλιευτικής έρευνας στο JRC. Μεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτά τα λόγια δίνει η έρευνα της Επιστημονικής, Τεχνικής και Οικονομικής Επιτροπής Αλιείας (ΕΤΟΕΑ), ενός ακόμη συμβουλευτικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το 93% των εξεταζόμενων ιχθυοαποθεμάτων στη Μεσόγειο γίνονται αντικείμενο υπερεκμετάλλευσης.

Όσο για την κλιματική αλλαγή, συντελεί στη διαμόρφωση μιας θερμότερης και πιο αλμυρής λεκάνης της Μεσογείου, γεγονός που επιφυλάσσει εξίσου σημαντικές συνέπειες για την παραγωγικότητα της περιοχής. Με αυτό τον συλλογισμό συγκλίνει και το πόρισμα των επιστημόνων της NASA, οι οποίοι ήδη από το 2006 υποστήριζαν ότι η αύξηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας έχει προκαλέσει παγκόσμια μείωση της παραγωγικότητας φυτοπλαγκτού, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τη θαλάσσια ζωή.

Μετά και τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της πρόσφατης μελέτης, από τις τάξεις της Κομισιόν τονίζεται η αναγκαιότητα άμεσης δράσης, δίχως πλέον να υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού. Ήδη από πέρυσι, ξεκίνησε μια οργανωμένη προσπάθεια για να έρθει ξανά στο προσκήνιο του ενδιαφέροντος ο τομέας της αλιείας, ευαισθητοποιώντας, εξασφαλίζοντας τη συνδρομή ισχυρών πολιτικών ηγεσιών και επιδιώκοντας τη δέσμευση όλων των ενδιαφερόμενων μερών στην προσπάθεια να επιτευχθεί μακροπρόθεσμα η βιωσιμότητα των ιχθυοαποθεμάτων και του αλιευτικού κλάδου γενικότερα.

Μένει να δούμε αν τέτοιες πρωτοβουλίες θα συνοδευτούν από επιμονή, σαφή στόχευση και ανιδιοτελή αφιέρωση στο καθήκον να διαφυλαχθούν οι ισορροπίες στο πλούσιο θαλάσσιο οικοσύστη?α της Μεσογείου.

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Η μη βιώσιμη αλιεία έχει σημαντικές επιπτώσεις για την θαλάσσια ζωή (χλωρίδα και πανίδα), αλλά και για τον άνθρωπο - τους επαγγελματίες ψαράδες και τις τοπικές κοινωνίες που υποστηρίζουν.
Επιπτώσεις στο τροφικό πλέγμα
Έχοντας υπεραλιεύσει τα μεγαλύτερα ψάρια που βρίσκονται στην κορυφή του τροφικού πλέγματος, ψαρεύουμε προς το κάτω μέρος της τροφικής αλυσίδας, αλιεύοντας όλο και μικρότερα σε μέγεθος ψάρια. Το φαινόμενο αυτό αποτελεί ένδειξη για τη διατάραξη του τροφικού πλέγματος και της βιοποικιλότητας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.
Καταστροφή οικοτόπων και βένθους
Τα εργαλεία που σύρονται στο βυθό, όπως η μηχανότρατα βυθού και η βιντζότρατα, μπορούν να έχουν καταστροφικές επιπτώσεις σε σημαντικά οικοσυστήματα του βυθού όπως τα λιβάδια Ποσειδωνίας (θαλάσσιο φυτό που παρέχει περιοχή αναπαραγωγής και καταφύγιο σε πολλούς θαλάσσιους οργανισμούς και συνεισφέρει στην παραγωγή οξυγόνου στη θάλασσα), και στο βένθος (τους οργανισμούς που ζουν επάνω και μέσα στο βυθό).
Επίσης, τα στατικά δίχτυα της παράκτιας αλιείας, αλλά και η μηχανότρατα βυθού, έχουν καταστροφικές επιπτώσεις όταν χρησιμοποιούνται πάνω σε τραγάνα (προστατευόμενα κοραλλιογενή ερυθροφύκη τα οποία αποτελούν σημαντικό βιότοπο για πολλά είδη ψαριών).

Καταστροφή οικοτόπων

Αλληλεπίδραση με θαλάσσια θηλαστικά
Τα θαλάσσια θηλαστικά (δελφίνια και φώκιες) αλληλεπιδρούν με τη θαλάσσια αλιεία, μια και ανταγωνίζονται για τον ίδιο πόρο, τα ψάρια. Το αποτέλεσμα αυτής της αλληλεπίδρασης για τους μεν αλιείς είναι η απώλεια του εισοδήματος λόγω της ζημιάς που προκαλούν τα θηλαστικά σε αλιεύματα και σε εργαλεία. Για τα δε θηλαστικά, η αλληλεπίδραση αυτή συνίσταται στη μείωση της τροφής λόγω υπεραλίευσης, στην παγίδευση σε δίχτυα και στην ηθελημένη θανάτωση από τους αλιείς.

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΛΙΕΙΑ

Με τον όρο παράνομη αλιεία, (παράνομη, λαθραία, και άναρχη - ΠΛΑ) ορίζεται η παραβίαση της νομοθεσίας. Η παράνομη αλιεία, έχει ως συνέπεια τόσο την καταστροφή των ενδιαιτημάτων και τη μείωση των ιχθυαποθεμάτων όπως επίσης και αρνητικές συνέπειες στους νομοταγείς. Πιθανές της μορφές είναι η παράβαση χρονικών και τοπικών περιορισμών, η παράβαση αλίευσης είδους, μεγέθους και ποσότητας αλιεύματος, η παράβαση μεγέθους και τύπου αλιευτικών εργαλείων, η αλιεία σε προστατευόμενα ενδιαιτήματα, η χρήση εκρηκτικών και χημικών, το ψαροντούφεκο με μπουκάλα, με φακό, κατά τη νύχτα, η ερασιτεχνική αλιεία με δίχτυα κ.α.


Παράνομη αλιεία

Υπεραλίευση
Όταν το απόθεμα έχει αλιευθεί και μειωθεί τόσο πολύ που δεν μπορεί να αναπαραχθεί και να διατηρήσει τον πληθυσμό του σε ικανοποιητικό επίπεδο, τότε έχουμε υπεραλίευση. Η υπεραλίευση έχει σοβαρές επιπτώσεις τόσο στο θαλάσσιο οικοσύστημα όσο και στις αλιευτικές κοινότητες. Σε ότι αφορά το θαλάσσιο οικοσύστημα, οδηγούν στην κατάρρευσή του, ενώ σε ότι αφορά τους αλιείς σημαίνει ενδεχόμενη κατάρρευση του επαγγέλματός τους.

Άδηλη αλιεία
Η άδηλη αλιεία (γνωστή και ως ghost fishing) αναφέρεται σε απολεσθέντα ή εγκαταλελειμμένα αλιευτικά εργαλεία όπως στατικά δίχτυα και παγίδες τα οποία συνεχίζουν να πιάνουν θαλάσσιους οργανισμούς για τουλάχιστον 6 μήνες.

Παρεμπίπτοντα αλιεύματα
Παρεμπίπτουσα (bycatch), ονομάζεται η μη επιλεκτική αλιεία που έχει ως αποτέλεσμα την αλίευση ειδών που δεν αποτελούν στόχο και καταλήγει σε απόρριψη. Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα μπορεί να είναι μη εμπορεύσιμα ψάρια ή και άλλα είδη όπως θαλάσσια θηλαστικά, χελώνες, καρχαρίες, θαλασσοπούλια κ.α. Το φαινόμενο της παρεμπίπτουσας αλιείας είναι αποτέλεσμα των μη επιλεκτικών αλιευτικών μεθόδων και εργαλείων και τα ποσοστά απορρίψεων ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο αλιείας. Το φαινόμενο της παρεμπίπτουσας αλιείας και των απορρίψεων θεωρείται τόσο περιβαλλοντικά, όσο και ηθικά απαράδεκτο.
KRISSAIOS DIVE

ΠΟΛΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝ ΛΟΓΩ ΓΡΙ-ΓΡΙ

Πολλές είναι οι παρανομίες απο τα αλιευτικά σκάφη που< ψαρεύουν> στο κορινθιακό κόλπο και όχι μόνο.Το μεγαλύτερο πρόβλημα  φαίνεται ωστόσο να είναι η μη εφαρμογή του νόμου.
 Πάντα θα υπάρχουν ψαράδες που αν μπορούν να παρακάμψουν τους κανονισμούς για να αυξήσουν την ψαριά τους θα τα κάνουν - π.χ. αν τους δοθεί η ευκαιρία θα κλείσουν το VMS, τη συσκευή που υπάρχει υποχρεωτικά στα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη και παρακολουθεί σε ποιο σημείο ψαρεύουν»θα το κάνουν.
Μερικές απο αυτές παρανομίες παραθέτουμε πιο κάτω απο τα γρι-γρι που αλίευσαν τα καρβουνια ή ντασκες στο κορινθιακό κόλπο

ΤΕΛΟΣ Ο ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ

8 ΜΕ 10 ΓΡΙ-ΓΡΙ ΚΑΘΑΡΙΣΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΨΑΡΙΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ.
1 ΜΕΡΑ 18 ΤΟΝΟΥΣ
2 ΜΕΡΑ 30 ΤΟΝΟΥΣ
3 ΜΕΡΑ 15 ΤΟΝΟΥΣ
ΔΥΣΤΥΧΩΣ  ΔΕΝ ΕΜΕΙΝΕ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΙΛΑΕΙ ΚΑΝΕΙΣ.
 ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ ΕΙΝΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΦΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΗΚΕ ΟΛΟΣ Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ.
ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ (ΑΛΙΕΙΣ) ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΦΑΜΕ ΚΑΙ ΟΤΙ ΠΙΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΡΙΟ.ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΓΕΝΙΕΣ ΝΑ ΠΑΝΕ ΝΑ ΠΝΙΓΟΥΝ
ΠΡΕΠΕΙ ΑΜΜΕΣΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ;
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΜΕ ΑΓΩΝΙΑ!!!!!!!!!

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ

ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΟΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΓΙΝΕ ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ  ΑΠΟ ΓΡΙ -ΓΡΙ ΠΟΥ ΔΡΟΥΝ ΩΣ ΕΠΙ ΤΟ ΠΛΕΙΣΤΩΝ ΤΙΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ
ΟΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΟΝΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΔΕΙΑΣΑΝ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ ΟΛΗ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
Ο ΚΟΛΠΟΣ ΜΑΣ ΑΔΕΙΑΖΕΙ ΑΠΟ ΨΑΡΙΑ ΕΝΩ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΕ ΚΑΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ.
Η ΥΠΕΡΑΛΙΕΥΣΗ ΣΕ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΧΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ ΕΧΕΙ ΜΕΙΩΘΕΙ ΚΑΤΑ 90% ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΥΦΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ.  ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΟΥΝ ΟΙ ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΕΣ ΟΙ  ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΤΡΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΙ-ΓΡΙ ΠΟΥ ΔΡΑΣΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΟΛΠΟ

LET'S DO IT ITEA 2017

 Όπως  κάθε χρόνο  έτσι  και  φέτος  ο συλλογός  μας
πραγματοποιήσε με μεγάλη επιτυχία την Πανελλήνια Δράση του"Let's do it"  στην  Ιτέα .Ευχαριστουμε πολυ  τα μέλη μας που συνέβαλαν σε αυτή την όμορφη εκδήλωσηO ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ
ΣΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ  LET'S DO IT GREECE
ΣΤΙΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11΄0Ο ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΥΘΟΥ ΣΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΙΤΕΑΣ


Ποιοι απειλουν τα «δαση» των ελληνικων θαλασσων

Το εισβολικό είδος τροπικού φύκους Καουλέρπα Ρασεμόζα (Caulerpa racemosa var. cylindracea) επεκτείνεται ανησυχητικά στις ελληνικές θάλασσες, σύμφωνα με τους επιστήμονες του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος».
Παρόλο που δεν απειλεί άμεσα τα λιβάδια Ποσειδωνίας, όταν αυτά καταστρέφονται από διάφορα ανθρωπογενή αίτια τότε συνήθως δεν φυτρώνουν ξανά καθώς οι διάφορες εκτάσεις καλύπτονται από το πολύ πιο γοργά αναπτυσσόμενο είδος Καουλέρπα Ρασεμόζα το οποίο έχει καταφέρει να ισχυροποιήσει τη θέση του στις περισσότερες περιοχές των ελληνικών θαλασσών.
Τα φύκια Καουλέρπα Ρασεμόζα
Τα φύκια Καουλέρπα Ρασεμόζα
«Η καταστροφή του φυσικού φράκτη της Ποσειδωνίας θα προκαλέσει σημαντική διάβρωση στις παραλίες μας», προειδοποιεί μιλώντας στη Greenagenda.gr η Αναστασία Μήλιου, διευθύντρια έρευνας του «Αρχιπέλαγος».
Το Αιγαίο στηρίζει έως σήμερα ορισμένες από τις σημαντικότερες εκτάσεις λιβαδιών Ποσειδωνίας που έχουν εναπομείνει στη Μεσόγειο και εύκολα μπορεί να τα διακρίνει κάποιος στα παράκτια νερά της ευρύτερης περιοχής. Αξιοσημείωτο είναι ότι σε περιοχές που έχουν δεχθεί έντονη υποβάθμιση (π.χ από πρακτικές υπερεντατικής ιχθυοκαλλιέργειας) παρουσιάζεται πιο έντονη ανάπτυξη του τροπικού φύκους Καουλέρπα Ρασεμόζα.
Λιβάδι Ποσειδωνίας στην Ελλάδα
Λιβάδι Ποσειδωνίας στην Ελλάδα
Τα λιβάδια της Ποσειδώνιας, λόγω της εξαιρετικά υψηλής βιοποικιλότητας τους, έχουν θεμελιώδη σημασία για την παραγωγικότητα των θαλασσών, αφού στηρίζουν περισσότερα από 1600 θαλάσσια είδη: 300 είδη φυκιών, 1200 είδη ασπόνδυλων οργανισμών και πάνω από 100 είδη ψαριών.
«Η αλιεία με συρόμενα αλιευτικά εργαλεία είναι παράνομη σε περιοχές όπου υπάρχουν τα λιβάδια Ποσειδωνίας, τα λεγόμενα "δάση της θάλασσας", καθώς τα βαριά αλιευτικά εργαλεία που σέρνονται στο βυθό προκαλούν αναπόφευκτα μη αναστρέψιμη καταστροφή σε αυτούς τους ευαίσθητους και παραγωγικούς οικοτόπους», τονίζει η κα. Μήλιου και προσθέτει:
«Δυστυχώς, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν επαρκούν για να αποτρέψουν την παράνομη και ιδιαίτερα καταστροφική αλιευτική δραστηριότητα εκτός των πεδίων, σε περιοχές που υπάρχουν θαλάσσια λιβάδια Ποσειδωνίας και αυτό αποβαίνει καταστροφικό για την βιοποικιλότητα των θαλασσών».
Κατεστραμμένο λιβάδι Ποσειδωνίας
Κατεστραμμένο λιβάδι Ποσειδωνίας
Η μεταφορά του εισβολέα - φυκιού από τις θάλασσες της μακρινής Αυστραλίας έγινε πιθανότατα με το έρμα των πλοίων και αποτελεί ένα ανθεκτικό είδος φυκιού. Μάλιστα, ανταγωνίζεται τα τοπικά είδη της Μεσογείου.
Ακόμη πιο σημαντικότερη απειλή είναι η αγκυροβόληση μεγάλου αριθμού σκαφών αναψυχής. «Κάθε φορά που μια άγκυρα ρίχνεται σε λιβάδι Ποσειδωνίας, η ζημιά που προκαλείται χρειάζεται πολλές δεκαετίες για να αναπληρωθεί», επισημαίνει η κα. Μήλιου και υπογραμμίζει: «Φανταστείτε το συνολικό μέγεθος της καταστροφής σε ένα μικρό κόλπο στον οποίο κάθε μέρα αγκυροβολούν περισσότερα από 20 σκάφη αναψυχής κατά τους θερινούς μήνες».
Τα λιβάδια της Ποσειδωνίας ζουν για πολλά χρόνια και έχουν πολύ αργούς ρυθμούς ανάπτυξης (1-6 εκατοστά το χρόνο). Υπάρχουν λιβάδια στη Μεσόγειο που εκτιμάται ότι η ηλικία τους ξεπερνά τα 10.000 χρόνια. Θεωρούνται ως ο γηραιότερος ζωντανός οργανισμός στον πλανήτη Γη!
POSIDONIA2
Τα τελευταία δύο χρόνια μελετώνται οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και στα οικοσυστήματα της Ποσειδωνίας από τη ερευνητική δράση «Tropical Signals». Με στόχο την παρακολούθηση της πιθανής αύξησης της θερμοκρασίας στις θάλασσές μας, από την άνοιξη του 2015 το «Αρχιπέλαγος» έχει εγκαταστήσει τον σταθμό «Tropical Signals» στη θαλάσσια περιοχή της Μακρονήσου. Ο σταθμός αυτός αποτελεί μέρος ενός δικτύου 21 σταθμών που έχουν εγκαταστήσει σε διάφορα σημεία της Μεσογείου ερευνητικές ομάδες από 15 χώρες.
Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο μιας διαμεσογειακής έρευνας που διοργανώνει η Διεθνής Επιτροπή για την Επιστημονική Εξερεύνηση της Μεσογείου (CIESM), ο παλαιότερος φορέας στη Μεσόγειο, που εξειδικεύεται από το 1919 στη θαλάσσια έρευνα.
Οι ερευνητές του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος συλλέγουν δεδομένα στον σταθμό της Μακρονήσου μέσω επιστημονικής κατάδυσης σε βάθη έως και 40 μέτρα. Για το σκοπό αυτό, γίνονται καταγραφές βιοποικιλότητας με μεθόδους visual census μέσω κατάδυσης για την παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο αντιδρούν συγκεκριμένα θαλάσσια είδη-δείκτες στις πιθανές αλλαγές θερμοκρασίας. Παράλληλα, ανακτώνται τα δεδομένα από τους μόνιμους ψηφιακούς σταθμούς που έχει εγκαταστήσει το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος σε βάθη 5-40 μέτρα.
Τα συνδυαστικά αποτελέσματα από τους 21 σταθμούς «Tropical Signals» στη Μεσόγειο θα αποτελέσουν σε βάθος χρόνου μία πολύτιμη πηγή δεδομένων για τις πραγματικές μεταβολές της θερμοκρασίας, επιτρέποντάς μας να κατανοήσουμε την πραγματική έκταση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής στις θάλασσές μας.

Τα «δαση» των ελληνικων θαλασσων για πρωτη φορα στο μικροσκοπιο

Για πρώτη φορά διεξάγεται στην Ελλάδα μια εκτεταμένη θαλάσσια έρευνα για την καλύτερη διαχείριση των λιβαδιών Ποσειδωνίας, τα οποία ονομάζονται και «δάση των θαλασσών».
Με τη χρήση καινοτόμων πρακτικών και τεχνολογικών μεθόδων, οπτικών μέσων, αλλά και ευέλικτων σκαφών, Έλληνες και ξένοι ερευνητές του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Έρευνας «Αρχιπέλαγος» ξεκίνησαν τη μελέτη περιοχής της βορείου Δωδεκανήσου, με επίκεντρο το νησί των Λειψών.
Πρόκειται για μια νέα ερευνητική συνεργασία ανάμεσα στο Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος και το University of the West of England η οποία, παράλληλα, θα αποτελέσει και αντικείμενο διδακτορικής διατριβής καθώς και μεταπτυχιακών ερευνών (MSc και ΜRes).
Μιλώντας στη Greenagenda.gr, ο διευθυντής του Ινστιτούτου Θοδωρής Τσιμπίδης, είπε: «Δυστυχώς παρατηρούμε αρκετές ζημιές στα λιβάδια της Ποσειδωνίας, στις παραλίες αρκετών νησιών. Μειώνονται με ανησυχητικούς ρυθμούς και σε αρκετές περιπτώσεις οδηγούνται σε ερημοποίηση, ιδίως σε κεντρική και δυτική Μεσόγειο».

Με τη συγκεκριμένη θαλάσσια έρευνα, σε περίπου έναν χρόνο, θα γνωρίζουμε περισσότερα για τα λιβάδια της Ποσειδωνίας. «Σκοπός μας είναι να γίνεται μια μόνιμη έρευνα και να παράγεται επιστημονική γνώση», σημείωσε ο διευθυντής του «Αρχιπέλαγος».
Τα προστατευόμενα θαλάσσια λιβάδια Ποσειδωνίας, συναντώνται μόνο στη Μεσόγειο, από τα ρηχά νερά έως και βάθη 50 μέτρων. Έχουν θεμελιώδη ρόλο στη διατήρηση της υγείας και παραγωγικότητας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.
arxipelagos 1 (568 x 372)
Περισσότερα από 300 είδη φυκών και πάνω από 1000 είδη θαλάσσιων ζώων ζουν σε αυτά, συμπεριλαμβανομένου και ενός μεγάλου αριθμού ψαριών, εμπορικής σημασίας. Οι θάλασσες της βορείου Δωδεκανήσου στηρίζουν έως σήμερα ορισμένες από τις σημαντικότερες εκτάσεις λιβαδιών Ποσειδωνίας που έχουν εναπομείνει παγκοσμίως και εύκολα μπορεί να τα διακρίνει κανείς στα παράκτια νερά της ευρύτερης περιοχής.

ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ  ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ ΑΥΤΗ Η ΜΕΛΕΤΗ

ποσι

ΥΠΕΝ: Αναρτήθηκαν τα Προγράμματα Παρακολούθησης Θαλάσσιων Υδάτων

Σύμφωνα με τις επιταγές της ΕΕ κατοχυρώνεται μία οικοσυστημική προσέγγιση της διαχείρισης του θαλασσίου περιβάλλοντος, με γνώμονα τη διατήρηση των φυσικών πόρων, όπως είναι η αλιεία και την προώθηση της αειφορίας και της βιοποικιλότητας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.
 ΥΠΕΝ: Αναρτήθηκαν τα Προγράμματα Παρακολούθησης Θαλάσσιων Υδάτων
Η προστασία της ποιότητας των θαλάσσιων υδάτων στη χώρα μας αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τις παρούσες και τις μέλλουσες γενεές και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσω της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, προωθεί θεσμικά την συνεχή παρακολούθησή τους, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.
Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 126635/2016 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου (Β΄ 3799) για την «Έγκριση των προγραμμάτων παρακολούθησης για τη συνεχή εκτίμηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων του άρθρου 11 του Ν. 3983/2011 (Α΄ 144»), αναρτήθηκε η σχετική Έκθεση, στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συγκεκριμένα, η έκθεση των προγραμμάτων παρακολούθησης βρίσκεται στον ακόλουθο διαδικτυακό ιστότοπο http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/msfd_mp/msfd4text/envwlxnnw/, ενώ έχει πραγματοποιηθεί επίσημη ενημέρωση του Υπουργείου, προς τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα Προγράμματα Παρακολούθησης των Θαλάσσιων Υδάτων προβλέπονται στο άρθρο 11 της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ, όπως εναρμονίστηκε στη χώρα μας με το Ν. 3983/2011 και καλύπτουν τις απαιτήσεις 11 Δεικτών-Περιγραφέων (Descriptors) Ποιότητας.
Μεταξύ αυτών, πολύ σημαντική παράμετρος είναι τα στερεά απόβλητα και, ιδίως τα πλαστικά, που με διάφορους μηχανισμούς συσσωρεύονται στις ακτές κολύμβησης, στον θαλάσσιο χώρο και στον πυθμένα των θαλασσών. Το άρθρο 11 της Οδηγίας ορίζει τις νομικά δεσμευτικές απαιτήσεις των κρατών μελών για την καθιέρωση και εφαρμογή συντονισμένων Προγραμμάτων Παρακολούθησης για τη συνεχή εκτίμηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων.
Με αυτόν τον τρόπο και σύμφωνα με τις επιταγές της ΕΕ κατοχυρώνεται μία οικοσυστημική προσέγγιση της διαχείρισης του θαλασσίου περιβάλλοντος, με γνώμονα τη διατήρηση των φυσικών πόρων, όπως είναι η αλιεία και την προώθηση της αειφορίας και της βιοποικιλότητας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Κορινθιακός:Eνιαία περιοχή, με ενιαία Χωροταξία και Διοίκηση

ΑΡ. ΠΡΩΤ. /2017
ΑΙΓΙΟ/3/2017
ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΘΕΜΑ : ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΒΙΤΖΟΤΡΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Κύριε υπουργέ,
Με μεγάλη μας λύπη διαπιστώνουμε, μέσα από την υπουργική απόφαση 6719/146097 της 30-12-2016, ότι για μια ακόμη φόρα θεσπίσατε διαχειριστικό σχέδιο για την βιτζότρατα, που με απόφαση της Ε.Ε. τελούσε υπό απαγόρευση μέχρι του Δεκεμβρίου 2014. Ξέρετε καλά ότι το διαχειριστικό σχέδιο θα πρέπει να θέτει σαν στόχο την αποκατάσταση των ιχθυοαποθεμάτων σε επίπεδα ανώτερα των σημερινών. Πως αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την επιστροφή της βιτζότρατας, η οποία λειτουργεί κοντά στις ακτές και σαρωτικά; Η απόφαση αυτή για δεύτερη φορά από τότε που αναλάβατε τα καθήκοντα σας αφορά αυτό το οποίο σφόδρα κατηγορούσατε λίγους μήνες πριν γίνεται υπουργός. Η απόφαση αυτή εξυπηρετεί τις απαιτήσεις μιας μικρής μερίδας αλιέων (η οποία καλά οργανωμένη στην στήριξη με κάθε τρόπο των συντεχνιακών συμφερόντων της επί σειρά δεκαετιών συνέβαλε καθοριστικά στην σημερινή κατάντια των Ελληνικών θαλασσών) αγνοώντας τα απελπισμένα καλέσματα του 95% των αλιέων.
Ως Ομοσπονδία Οικολογικών Οργανώσεων Κορινθιακού "Η ΑΛΚΥΩΝ" έχουμε ήδη απευθυνθεί στο Υπουργείο σας με προηγούμενες επιστολές για τον Κορινθιακό Κόλπο. Ο Σύλλογος Φωκίδας Κρισσαίος, μέλος της Ομοσπονδίας μας, έχει απευθυνθεί σε εσάς πριν ένα χρόνο περίπου με συγκεκριμένα στοιχεία και ερωτήματα:
α)Σας έστειλε επώνυμα αναφορά και φωτογραφία βιτζότρατας να αλιεύει στον Κρισσαίο Κόλπο σέρνοντας το δίχτυ με το σκάφος δεμένο από βράχια της ακτής μη αφήνοντας καμία αμφιβολία για το πώς εφαρμόζονται η άδειες για δήθεν επιστημονική έρευνα.
β)Έχοντας συλλέξει στοιχεία για το πότε και το πού έδρασαν οι βιτζότρατες στον Κρισσαίο Κόλπο τις ημέρες της δήθεν επιστημονικής αλιείας, σας ζήτησε πρόσβαση στα δελτία αλιευμάτων τα οποία θεωρητικά σας κατέθεσαν τα σκάφη της περιοχής για να αντιπαραθέσει τα στοιχεία και να προκύψει η σοβαρότητα και εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. Δεν τους- μας κάνατε την τιμή να μας απαντήσετε.
γ)Σας ζήτησε την ακριβή ψηφιακή διεύθυνση στην οποία (σύμφωνα με την απόφαση που εσείς υπογράψατε πέρυσι) μπορεί κάποιος να βρει τους χάρτες της Ποσειδωνίας προκειμένου να γίνει σαφές πού δεν πρέπει να αλιεύουν «επιστημονικά» οι βιτζότρατες. Και σε αυτό το τόσο απλό και στοιχειωδώς απαραίτητο για να έχει υπόσταση η απόφασή σας δεν τους – μας κάνατε την τιμή να μας απαντήσετε.
Κατανοούμε πιθανά φαινομενικά αρχικά αδιέξοδα από την έλλειψη σωστής προετοιμασίας της Χώρας μας τα πολλά προηγούμενα χρόνια για να μπορεί σήμερα να προχωρήσει στα απαιτούμενα επόμενα βήματα οργάνωσης της αλιείας. Γνωρίζεται πολύ καλά ότι η διαπλοκή που κατέστρεψε την Ελλάδα, που εσείς σήμερα προσπαθείτε να ανοικοδομήσετε, δεν ήταν ούτε τυχαία ούτε εφήμερη. Στις τόσες δεκαετίες δράσης της απέκτησε σίγουρα και οργάνωση και βάθος και σήμερα είναι αναμενόμενο να παλεύει για ανάκτηση και διατήρηση των κεκτημένων της. Σας καλούμε να εξετάσετε περισσότερο σε βάθος τον ισχυρισμό αυτών που σας παρουσιάζουν αδιέξοδα δείχνοντάς σας μονόδρομους ως επιλογή, καθώς και την σχέση τους και τις ευθύνες τους για την σημερινή κατάσταση. Θα πρέπει να σας προβληματίσει το γιατί τα όποια επιχειρήματα όσων σας προέτρεψαν στην σημερινή επιλογή σας δεν μπορούν να γραφτούν επίσημα σε χαρτί ή να αποτελέσουν θέμα μιας ανοιχτής δημοκρατικής συζήτησης όπου θα μπορούν όλες οι πλευρές να ασκήσουν την κριτική τους.
Η αρχική επιλογή σας δεν διαφοροποιεί ούτε πρόκειται να διαφοροποιήσει σε τίποτα την καταστροφική πορεία στην αλιεία την οποία ο Ελληνικός λαός σας εξέλεξε να ανατρέψετε. Η πολιτική του παρελθόντος δε έχει διανύσει το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής προς τελικά ολοκληρωτικά καταστροφικά αποτελέσματα τα οποία θα χρεωθεί αναπόφευκτα ο "τελευταίος διαχειριστής". Τα ιχθυοαποθέματα στον Κορινθιακό βρίσκονται τα τελευταία χρόνια σε κατάρρευση δείχνοντας ότι δεν είμαστε μακριά από μη αναστρέψιμες καταστάσεις. Είμαστε σίγουροι ότι δεν θα θέλατε σε καμία περίπτωση να είστε ο "τελευταίος διαχειριστής".
Για εμάς ως Ομοσπονδία δεκάδων συλλογικών φορέων του Κορινθιακού με σαραντάχρονη δράση, δεν είναι επιλογή αλλά σκοπός ύπαρξης να κάνουμε το καλύτερο για το συμφέρον του συνόλου των κατοίκων του Κορινθιακού Κόλπου και να αγωνιστούμε για να αποτρέψουμε καταστροφικές επιλογές. Οι θέσεις μας δεν αποτελούν επιλογές με βάση την αισθητική αλλά αποτέλεσμα προσωπικής εργασίας παρακολούθησης και μελέτης της πραγματικότητας και πολυετούς συνεργασίας με πλήθος επιστημονικών φορέων. Η αλιεία θα πρέπει να ξαναγίνει μια πηγή πλούτου για την χώρα μας με τον πρέποντα σεβασμό στην βιοποικιλότητα που θα ανταποδώσει με την αειφορία της πηγής αυτής.
Η Ομοσπονδία μας σας ζητά:
α)Να ελέγξετε τους λόγους για τους οποίους δεν είναι το Υπουργείο σας σε θέση να απαντήσει στα τόσο απλά προαναφερόμενα ερωτήματα.
β) Να παγώσετε την ισχύ της αρχικής σας απόφασης και να επανεξετάσετε το θέμα.
γ) Να επιμείνετε στην οριστική απαγόρευση της βιτζότρατας καθώς και των άλλων συρόμενων εργαλείων δίνοντας βάση στην οργάνωση και στήριξη της παράκτιας αλιείας που αφορά πολλές χιλιάδες Ελληνικές οικογένειες.
γ) Να προχωρήσετε άμεσα σε ένα ρεαλιστικό Διαχειριστικό πρόγραμμα για την παράκτια αλιεία που να περιλαμβάνει μόνιμα θαλάσσια καταφύγια εμπλουτισμού του κατά τόπου ιχθυοαποθέματος σε συνδυασμό με απαγόρευση της αλιείας κάποιο μικρό αρχικά χρονικό διάστημα όπου παρουσιάζεται η μέγιστη αναπαραγωγική δραστηριότητα ανά τόπο και είδος με παρακολούθηση του αποτελέσματος και αναπροσαρμογή σε ετήσια βάση κ.λ.π..
Με εκτίμηση
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ

Νέα ρύθμιση για τα καταδυτικά πάρκα από το υπουργείο Περιβάλλοντος

Θα περιλαμβάνονται σε αυτά περιοχές Natura, αιγιαλός και παραλίες

Νέα ρύθμιση για τα καταδυτικά πάρκα από το υπουργείο Περιβάλλοντος
Θαλάσσια περιοχή που έχει ενταχθεί στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 ή τμήμα τέτοιας περιοχής, θα μπορεί να περιλαμβάνεται στα Καταδυτικά Πάρκα.

Επιπλέον, η δημιουργία τους σε περιοχή, στον πυθμένα της οποίας υπάρχουν προστατευόμενοι λειμώνες, ή άλλα προστατευόμενα είδη, θα γίνεται με τους όρους και περιορισμούς που καθορίζονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Αυτά προβλέπονται σε τροπολογία που κατέθεσε σήμερα στη Βουλή το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), η οποία τροποποιεί παλαιότερη ρύθμιση που αφορούσε τα καταδυτικά πάρκα.

Πλέον, με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης, Ναυτιλίας και Τουρισμού θα μπορεί θαλάσσια περιοχή μαζί με τον αντίστοιχο αυτής πυθμένα, να χαρακτηρισθεί ως Καταδυτικό Πάρκο. Με την ίδια απόφαση θα παραχωρούνται και τμήματα αιγιαλού και παραλίας και θα ορίζονται οι επιτρεπόμενες κατασκευές για την εξυπηρέτηση του καταδυτικού πάρκου.

Το συνολικό εμβαδόν της επιφάνειας του Πάρκου δεν θα μπορεί να είναι μεγαλύτερο από δύο τετραγωνικά χιλιόμετρα και το μέγιστο βάθος πυθμένα εντός των ορίων του Πάρκου δεν θα επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 50 μέτρα. Καταδυτικά Πάρκα απαγορεύεται να οριοθετούνται σε απόσταση μικρότερη των τριών ναυτικών μιλίων από κηρυγμένους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους.

Στα καταδυτικά πάρκα θα απαγορεύονται κάθε μορφή αλιείας, η σύλληψη της πανίδας και η συλλογή της χλωρίδας στην περιοχή του Πάρκου (παρά μόνο για ερευνητικούς σκοπούς), κάθε αθλητική ή άλλη θαλάσσια δραστηριότητα, καθώς και δραστηριότητες που παρακωλύουν τις καταδύσεις ή τη διαχείριση του Πάρκου.

Επιτρέπεται η πόντιση πλοίων, ναυαγίων, πλωτών ναυπηγημάτων ή άλλων τεχνητών κατασκευών για τη βελτίωση της υποθαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας ή της ελκυστικότητας του υποβρύχιου τοπίου.

Για το ύψος του μισθώματος θα λαμβάνεται υπόψη η σχετική εισήγηση που υποβάλλει η αρμόδια Επιτροπή Δημοσίων Κτημάτων, μετά από εξέταση συγκριτικών μισθωτικών στοιχείων της περιοχής. Η παραχώρηση θα έχει διάρκεια δέκα ετών και μπορεί να ανανεώνεται για πέντε έτη με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

Αλιεία στον Κορινθιακό

"Πεθαίνει ο Κορινθιακός μας" λέει ο καπταν-Νίκος. "Και μαζί του αργοπεθαίνουμε και εμείς που ζούμε από αυτόν. Τον έχουν καταστρέψει με την μόλυνση και την παράνομη αλιεία.

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ

Υποβρύχια μουσεία και ξεναγήσεις σε καταδυτικά αρχαιολογικά πάρκα, είναι στα τα σχέδια της Εφορείας Εναλίων
Αρχαιοτήτων του υπουργείου Πολιτισμού, η οποία φέτος γιορτάζει τα 40 χρόνια της.
«Η Ίδρυση των Εναλίων Επισκέψιμων Αρχαιολογικών Χώρων με συνοδευόμενη κατάδυση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο ανάπτυξης και προβολής του ενάλιου πολιτιστικού αποθέματος της χώρας μας, μέσω του καταδυτικού τουρισμού και προωθείται από το Υπουργείο Πολιτισμού σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού» τόνισε η έφορος Εναλίων Αρχαιοτήτων Αγγελική Σίμωσι μιλώντας σε ημερίδα για τα 40χρονα, η οποία έγινε στο Μουσείο Ακροπόλεως.
Στο βυθισμένο Παυλοπέτρι Λακωνίας, έναν υποβρύχιο αρχαιολογικό χώρο με μεγάλη σημασία, άρχισαν ήδη ξεναγήσεις από το περσινό καλοκαίρι. Η πόλη βυθίστηκε από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, η οποία προκλήθηκε από σεισμούς και από το τέλος της εποχής των παγετώνων. Επόμενος στόχος είναι να επιτευχθεί κάτι ανάλογο στον κηρυγμένο ενάλιο αρχαιολογικό χώρο της Παλαιάς Επιδαύρου.
Στόχος της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων είναι να δημιουργήσει πολλούς ακόμα επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους, αλλά και πάρκα και υποβρύχια μουσεία.
Η δρ Σίμωσι αναφέρθηκε στο έργο της εφορείας κατά το 2016, χρονιά- σταθμό για τη συγκεκριμένη υπηρεσία καθώς κλείνει τα 40 χρόνια της, σε ημερίδα που έγινε την Παρασκευή στο Μουσείο Ακροπόλεως.
Οπως σημείωσε, το πρώτο υποβρύχιο μουσείο που μπορεί να λειτουργήσει είναι της Κέας, όπου μπορεί να κατεβεί και σκάφος. Εκεί βρίσκονται δύο διάσημα ναυάγια, του Βρετανικού και του Μπουρντιγκαλά.
Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων «εκτιμά τη σπουδαιότητα των 2 ναυαγίων, τα οποία σηματοδοτούν ένα σημαντικό κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας και αποτελούν πόλο έλξης τεχνικών καταδύσεων παγκοσμίως.
Τα δύο πρώτα «Καταδυτικά Πάρκα» (Ενάλιοι Επισκέψιμοι Αρχαιολογικοί Χώροι) στην Ελλάδα, στην Πύλο και στη Μεθώνη, αναμένεται να πλουτίσουν σημαντικά τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού στη χώρα με ένα προϊόν (καταδυτικός τουρισμός), που διεθνώς αναπτύσσεται ολοένα και περισσότερο. Και τα δύο βρίσκονται στην Μεσσηνία και ειδικότερα στη νησίδα Σαπιέντζα, απέναντι από τη Μεθώνη, και στον κόλπο του Ναυαρίνου (φωτο κάτω).
αθώς βρίσκεται στον σημαντικό ναυτικό δρόμο που συνδέει την Ιταλία με την περιοχή της Μέσης Ανατολής, στις ακτές της νησίδας Σαπιέντζα έχουν σημειωθεί πολυάριθμα ναυάγια πλοίων, ορισμένα από τα οποία είχαν φορτία ιδιαίτερης αρχαιολογικής σημασίας. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα πλοίο μετέφερε μεταξύ άλλων τέσσερεις ρωμαϊκές σαρκοφάγους του 2ου-3ου αι. μ.Χ. από «τιτανιούχο λίθο», που προερχόταν από την πόλη Άσσος της Τρωάδας (Μικρά Ασία), και σε ένα άλλο από την περίοδο της Δ’ Σταυροφορίας (αρχές 13ου αιώνα) περιείχε δώδεκα γρανιτένιες κολόνες από το Μεγάλο Περιστύλιο που είχε κτίσει ο Ηρώδης στην Καισάρεια της Παλαιστίνης τον 1ο αιώνα μ.Χ.
Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι, στο Μουσείο της Ακρόπολης, μέχρι τον Μάρτιο θα μπορεί να δει κανείς τον κορμό ενός χάλκινου έφιππου αδριάντα που πιάστηκε το 2006 σε αλιευτικά δίχτυα στα νερά της Καλύμνου, από όπου είχαν ήδη ανελκυστεί σε προηγούμενα χρόνια και άλλα χάλκινα γλυπτά. Πρόκειται για πρωτότυπα έργα των ελληνιστικών χρόνων που διακρίνονται για την υψηλή καλλιτεχνική τους ποιότητα.

Ο ΒΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ


Μερικοί στα υπουργεία κουνάνε το δάκτυλο με στόμφο αυθεντίας. Στις πόσες χιλιάδες υπογραφές "μαραίνεται" το δάκτυλο και έρχεται η ανατροπή της κατστροφικής καθημερινότητας ?

ΜΑΡΙΝΑ ΙΤΕΑΣ

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ


Όπως όλοι γνωρίζουμε, η μαρίνα χρόνο με το χρόνο παρουσιάζει όλο και πιο έντονα σημάδια   εγκατάλειψης. Χωρίς να κάνουμε αναφορά στην κατάσταση των υποδομών της μαρίνας που δεν φαίνονται με την πρώτη ματιά σας αποστέλλουμε προς υπενθύμιση την κατάσταση των υποδομών που φαίνονται και δυστυχών δίνουν στον επισκέπτη την ποιο αρνητική αποκρουστική εικόνα εγκατάλειψης που θα μπορούσε.

(φωτο πίλαρ)

 Δίνουν πλήρως την εικόνα άχρηστων ακυρωμένων υλικών που σχεδόν προτρέπουν στην αφαίρεση – κλοπή περαιτέρω υλικού, γεγονός που συμβαίνει με όλο και ταχύτερους ρυθμούς με αποτέλεσμα σήμερα να έχουν αφαιρεθεί πολλές πόρτες και ηλεκτρολογικό υλικό (το οποίο ούτως ή άλλως όταν αφαιρεθεί η πόρτα θα αχρηστευτεί σύντομα από την αλμύρα της θάλασσας και την βροχή).    
Σας υπενθυμίζουμε τις εργασίες που   απαιτούνται κατ’ ελάχιστον για την αποκατάσταση της εικόνας και την στοιχειώδη λειτουργικότητα της μαρίνας.

1)Αποκατάσταση πορτών σε όλα τα πίλαρ της μαρίνας και τοποθέτηση εσωτερικής κλειδαριάς σε κάθε πόρτα. Υπάρχει η δυνατότητα στην αγορά παραγγελίας κλειδαριών που να ανοίγουν όλες ή σε ομάδες με το ίδιο κλειδί   (όχι λουκέτο σε πρόχειρες βάσεις πάνω στην πόρτα και στο πίλαρ που δίνει   εικόνα προχειρότητας και ασχήμιας).

2)Αφαίρεση των σαθρών τμημάτων των τσιμεντοκονιών των βάσεων των πίλαρ και αποκατάσταση   με ειδική τσιμεντοκονία με ρητίνες ή ότι καλύτερο προβλέπεται για επισκευές τσιμεντοκονιών δίπλα στην θάλασσα. 

3)Τοποθέτηση επιπλέον δεστρών , μία ανάμεσα σε κάθε δύο υπάρχουσες. Έχει αποδειχθεί ότι οι υπάρχουσες δέστρες είναι πολύ μακριά η μία από την άλλη με αποτέλεσμα τα σκάφη να δένουν στις βάσεις από τα πίλαρ επισπεύδοντας την φθορά τους.  Στην φωτογραφία  που ακολουθεί φαίνεται μία τέτοια αντιπροσωπευτική θέση. 

(φωτό θέσης επιπλέον δέστρας)

4)Μέριμνα ώστε τουλάχιστον από το μεσημέρι 15:00 έως τις 22:00 (αν είναι αδύνατον αρχικά να είναι κάποιος όλη την ημέρα) κάποιος να παρακολουθεί την μαρίνα και να προσέρχεται να εισπράττει τα τέλη ελλιμενισμού των σκαφών που έρχονται  και να δίνει τις πρώτες πληροφορίες στους επισκέπτες ώστε μα μην δίνει η μαρίνα την εικόνα της πλήρους εγκατάλειψης που δίνει τα τελευταία χρόνια
.
5)Αποκατάσταση του ηλεκτρολογικού υλικού των πινάκων των πίλαρ, του δικτύου παροχής ρεύματος στα σκάφη και του δικτύου παροχής νερού ώστε η μαρίνα να παρέχει τις ελάχιστες παροχές   που αποτελούν το  βασικό κριτήριο για το εάν ο καπετάνιος θα βάλει τον ελλιμενισμό σε μία μαρίνα στο πρόγραμμα του ταξιδιού του σκάφους.