1998-2018

1998-2018 20 ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ..Τεκμήρια και φόρος πολυτελείας για σκάφη και βάρκες για το 2018. Ακινησία πως να μειώσετε τους φόρους23-tekmiria-skafon
Tί ισχύει για σκάφη αναψυχής και βάρκες, για το 2018, τις οποίες αν και ζούμε στην Ελλάδα που βρέχεται από θάλασσα και διαθέτει 6.000 νησιά, νησίδες και βραχονησίδες, οι κυβερνήσεις έχουν ποινικοποιήσει τη χρήση τους και τη φορολογεί με δυσβάσταχτα ποσά ;
 
Ο Organic Life παραθέτει αναλυτικούς πίνακες για τα τεκμήρια σκαφών, τις εκπτώσεις και το φόρο πολυτελείας, προτείνοντας ως ιδανική λύση μείωσης χαρατσιού, την ακινησία σκάφους που μειώνει δραματικά τις οφειλές.
 
Φόρος πολυτελούς διαβίωσης για σκάφη από 5 μέτρα και πάνω...
Ο φόρος πολυτελείας σε σκαφη από 5 μέτρα και επάνω, ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης επί συντελεστή 13%
 
Από το φόρο εξαιρούνται τα ιστιοφόρα σκάφη και πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευαστεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο, τύπον τρεχαντήρι, βαρκαλάς, πέραμα, τσερνίκι, λίμπερτυ τα οποία προέρχονται από ελληνική ναυτική παράδοση.
 
Τεκμήρια διαβίωσης
Το τεκμήριο διαβίωσης στα μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου (χωρίς χώρο ενδιαίτησης), ταχύπλοα και μη, ολικού μήκους μέχρι 5 μέτρα, το τεκμήριο ορίζεται σε 4.000 ευρώ. Για τα πάνω από 5 μέτρα το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 2.000 ευρώ το μέτρο.
 
Στα μηχανοκίνητα ή μεικτά σκάφη με χώρους ενδιαίτησης, ολικού μήκους μέχρι και 7 μέτρα, το τεκμήριο ανέρχεται σε 12.000 ευρώ.
 
Για τα πάνω από 7 και μέχρι 10 μέτρα ολικού μήκους προστίθενται 3.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, για τα πάνω από 10 και μέχρι 12 μέτρα ολικού μήκους προστίθενται 7.500 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, για τα πάνω από 12 και μέχρι 15 μέτρα ολικού μήκους 15.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, για τα πάνω από 15 και μέχρι 18 μέτρα ολικού μήκους 22.500 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, για τα πάνω από 18 και μέχρι 22 μέτρα ολικού μήκους 30.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους.
 
Τέλος, για τα σκάφη πάνω από 22 μέτρα ολικού μήκους προστίθενται 50.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους.
 
Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης στα σκάφη αναψυχής (ανοικτού τύπου)
 
Μέτρα Τεκμήριο   Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης 13%     
5 4.000,00 € 0,00 €
6 6.000,00 € 780,00 €
7 8.000,00 € 1.040,00 €
8 10.000,00 € 1.300,00 €
9 12.000,00 € 1.560,00 €
10 14.000,00 € 1.820,00 €
11 16.000,00 € 2.080,00 €
12 18.000,00 € 2.340,00 €
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Για σκάφη ανοικτού τύπου πάνω από 12 μέτρα το τεκμήριο αυξάνεται κατά 2.000 ευρώ.
 
Μειώσεις τεκμηρίων
Σημαντικές εκπτώσεις στην ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης, που προκύπτει από την κυριότητα ή η κατοχή σκάφους αναψυχής, δίνουν οι παρακάτω περιπτώσεις που προβλέπονται από το φορολογικό νόμο 3842 (ΦΕΚ Α' 58/23-04-2010).

1. Ακινησία σκάφους:
Μειώνει σημαντικά το τεκμήριο, που είναι ετήσιο, ανάλογα με το διάστημα που το σκάφος θα μείνει (και θα δηλωθεί) σε ακινησία. Δηλαδή, το τεκμήριο θα ισχύει μόνον για τους μήνες χρήσης του σκάφους, αρκεί να αξιοποιηθούν οι σχετικές «ευεργετικές» διατάξεις.

Παράδειγμα: Σκάφος αναψυχής ανοικτού τύπου μήκους πέντε (5) μέτρων έχει τεκμήριο για χρήση όλο το χρόνο 4.000 ευρώ. Αν όμως το σκάφος χρησιμοποιηθεί 3 μήνες, το τεκμήριο που θα ισχύει είναι μόνο 1000 ευρώ.
 
*Δες στο τέλος του άρθρου πως υπολογίζεται σωστά η ακινησία σκαφών. Λανθασμένα τη δηλώνουν οι περισσότεροι.
 
2. Παλαιότητα σκάφους:Τα τεκμήρια μειώνονται κατά 15% μετά την παρέλευση 5ετίας, κατά 30% μετά την παρέλευση 10ετίας από την για πρώτη φορά εγγραφή στο Νηολόγιο ή στο Λεμβολόγιο ή στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών - Β.Ε.Μ.Σ., ανάλογα με το ολικό μήκος του σκάφους.
 
3. Ηλικία του κατόχου σκάφους:
Τα τεκμήρια μειώνονται κατά 30% στους συνταξιούχους που έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους.

4. Είδος του σκάφους:
Τα τεκμήρια μειώνονται κατά 50% για τα ιστιοφόρα με χώρους ενδιαίτησης και κατά το ίδιο ποσοστό 50% για τα πλοία αναψυχής που κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο (τύπων «τρεχαντήρι», «βαρκαλάς», «πέραμα», «τσερνίκι» και «λίμπερτυ», που προέρχονται από την ελληνική ναυτική παράδοση.

5. Μόνιμη κατοικία στο εξωτερικό:
Το τεκμήριο δεν εφαρμόζεται στα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, κυριότητας ή κατοχής μονίμων κατοίκων εξωτερικού.

6. Επαγγελματικά σκάφη:
Τα σκάφη επαγγελματικής χρήσης δεν λαμβάνονται υπόψη για την αντικειμενική δαπάνη
 
Για τη μείωση της αντικειμενικής δαπάνης ιδιωτικών σκαφών, ο κάτοχος μπορεί να δηλώσει την ακινησία του για όσο διάστημα επιθυμεί. Παραδίδει την άδεια εκτέλεσης πλόων στη λιμενική αρχή που βρίσκεται σε ακινησία το σκάφος, με αποτέλεσμα να φορολογηθεί μόνον για το διάστημα που χρησιμοποιεί τη βάρκα.
 
Οποτεδήποτε επιθυμεί, μπορεί να κάνει άρση της ακινησίας ή να πάρει την άδεια να χρησιμοποιήσει το σκάφος του και στη συνέχεια να την ξανακαταθέσει.
 
Η ημέρα που παραλαμβάνεται η άδεια και αυτή που κατατίθεται, λογίζεται σα να ήταν το σκάφος σε κίνηση ( δε λογίζονται δηλαδή ως ακινησία ).
 
Τέλος του έτους, οι κάτοχοι των σκαφών παραλαμβάνουν τη βεβαίωση ακινησίας από τη λιμενική αρχή που έχουν ανοίξει το φάκελο ακινησίας και δηλώνον τους μήνες κίνηση στη φορολογική δήλωση.
 
Η βεβαίωση του λιμεναρχείου δεν αναφέρει τους συνολικούς μήνες ακινησίας, παρά μόνον τα χρονικά διαστήματα μέσα στο έτος, που κατατέθηκε και πάρθηκε η άδεια. Ο υπολογισμός, γίνεται από τον ίδιο τον κάτοχο του σκάφους.
 
 
Πολλοί ιδιοκτήτες σκαφών, υπολογίζουν τους μήνες ακινησίας λανθασμένα, στην περίπτωση που παραλαμβάνουν την άδεια, περισσότερες από μια φορές μέσα στο έτος.
 
Εχουν την εντύπωση πως από τη στιγμή που μέσα στο μήνα, έχουν συνολικά σε ακινησία το σκάφος 16 ημέρες, τότε πιάνεται ολόκληρος ο μήνας σε ακινησία. Αυτό όμως όπως είπαμε, ισχύει μόνον στην περίπτωση που μέσα στο έτος κατατεθεί η άδεια μόνον μια φορά και όχι στην περίπτωση που γίνεται περισσότερες φορές.
 
Ο νόμος ορίζει, πως για τον προσδιορισμό ακινησίας σκαφών, ισχύει ότι και στα αυτοκίνητα.
 
Έτσι λοιπόν η ΠΟΛ της 26/03/2015 αναφέρει ρητά:
Σε περίπτωση που ιδιοκτήτες θέτουν περισσότερες από μία φορά το χρόνο τα αυτοκίνητά τους σε ακινησία, από 16 ημέρες το μήνα και πάνω και τα κυκλοφορούν τις υπόλοιπες ημέρες, για τον υπολογισμό της αντικειμενικής δαπάνης μέσα στο χρόνο, θα αθροίζονται οι μέρες κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μέσα στο χρόνο και το άθροισμά τους θα διαιρείται με τον αριθμό 30.

Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης θα δίνει τους μήνες κυκλοφορίας με βάση τους οποίους θα γίνεται ο υπολογισμός της αντικειμενικής δαπάνης από την κυριότητα ή την κατοχή του Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου. Το ίδιο όπως είπαμε, ισχύει και για τα σκάφη
 
Ας δούμε ένα παράδειγμα λανθασμένου και σωστού υπολογισμού ακινησίας:
 
Καταθέτουμε την άδεια 16 ημέρες το μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο και κάνουμε χρήση τις επόμενες 14. Πάμε δηλαδή κάθε μήνα και καταθέτουμε την άδεια και στη συνέχεια την παίρνουμε πίσω κοκ…
 
Λανθασμένα οι περισσότεροι δηλώνουν πως το σκάφος ήταν σε ακινησία και τους 12 μήνες, αφού υποθέτουν πως αφού μέσα στο μήνα είχαν σε ακινησία τις 16 ημέρες, τότε λογίζεται ολόκληρος ο μήνας ως ακινησία. Δεν είναι όμως έτσι...
 
Ο σωστός υπολογισμός ακινησίας έχει ως παρακάτω:
Ας υποθέσουμε για λόγους ευκολίας πως ο μήνας έχει 30 ημέρες.
 
Αφού τις 16 ημέρες του μήνα, το σκάφος είναι σε ακινησία, σημαίνει πως στις υπόλοιπες 14, ήταν σε κίνηση.
 
Ετσι λοιπόν αυτό μεταφράζεται:
14 ημέρες x 12 μήνες = 168 ημέρες κίνησης συνολικά
 
168 : 30 = 5,6 μήνες σε κίνηση ( 5 μήνες και 18 ημέρες ), με τη στρογγυλοποίηση να μετατρέπεται σε 6 μήνες κίνησης, άρα και 6 ακινησίας.
 
Εάν οι ημέρες ήταν 160, τότε θα είχαμε 160 : 30 = 5,3 μήνες σε κίνηση ( 5 μήνες και 10 ημέρες ), οπότε με τη στρογγυλοποίηση, μετατρέπεται σε 5 μήνες κίνησης, άρα 7 ακινησίας.
 
 
ΤΟ ΛΑΘΟΣ για τις 16 ημέρες και το μήνα ακινησίας…
Επειδή δεχτήκαμε μηνύματα από αναγνώστες, οι οποίοι, στέκονται στην παρακάτω διάταξη, βγάζοντας εσφαλμένα συμπεράσματα, ας αποσαφηνίσουμε τι ακριβώς αφορά η παράγραφος.

… Σας γνωρίζουμε ότι στο άρθρο 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α΄ 151)… προβλέπεται ότι η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, με βάση την κυριότητα ή κατοχή σκάφους αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, σε περίπτωση ακινησίας αυτού, περιορίζεται κατά τόσα δωδέκατα, όσοι και οι μήνες ακινησίας του σκάφους. Διάστημα ακινησίας μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ημερών, λογίζεται ως ολόκληρος μήνας. Η διάταξη αυτή περιλαμβάνει όλα ανεξαιρέτως τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής (ανεξαρτήτως μήκους και σημαίας)

Αυτό που αποσαφηνίζει η παραπάνω παράγραφος, είναι πως στο παράδειγμα με τις 168 ημέρες σε κίνηση, που μεταφράζονται σε 5 μήνες και 18 ημέρες, λόγω της παραπάνω παραγράφου, επειδή οι 18 ημέρες κίνησης που περισσεύουν αφορούν διάστημα κίνησης μεγαλύτερο των 15 ημερών ( όπως ορίζει η παράγραφος ), θα λογιστεί σε κίνηση ένας μήνας παραπάνω. Δηλαδή σύνολο 6 μήνες στο παράδειγμα…

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΔΟΥΣΕΣ ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΙΑΗ Ομοσπονδια οικολογικων οργανωσεων Κ.Κ Αλκυων και ο σύλλογος δυτών krissaios μετα απο την προσκληση που δεχθηκε απο το εκπολιτιστικό συλλογο μαραθιά ενημέρωσε τους κατοικους της περιοχης σχετικα με την εμφανιση των μεδουσων φετος και που εχουν εμφανιστει στον νομο Φωκιδας μεχρι σημερα.

Ομιλητές στην ημερίδα αυτή ήταν ο κ.Κατσέλης Γιώργο καθηγητής ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

  στο τμήμα Τεχνολόγων Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών και ο κ.

Σελιμάς Γιάννης Περιβαλλοντολόγος M.Sc. Οικονομική & Περιφερειακή Ανάπτυξη, Συντονιστής Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου- Ακαρνανικών Όρεων.Ο κ. Κατσέλης μίλησε για τις τσούχτρες εμφάνηση και προστασία απο τσιμπίματα ενώ ο κ. Σελιμάς για τον φορέα διαχείρισης του Κ.Κ.
 Ο σύλλογος έκανε παρέμβαση στην ομιλία και έθεσε  βασεις για την αναγκη ολικης μελετης του Κ.Κ την δημιουργια βασης ταξινομημένων δεδομενων(μελετων,παρατηρησεων) απο την αρχη μελετης του οικοσυστηματος του κολπου εως σημερα με δυνατοτητα προσβασης απο τον απλο πολιτη καθως και την επαγγελματική αλιεία με βαριά εργαλεία που εχει μειώσει σημαντικά τα ιχθυοαποθεματα(ειδικα τελευταια τα γρι γρι νυχτας λειτουργουν ως παρακτια πλησιάζοντας πάρα πολύ κοντά στην ακτή γεγονός που μας έχουν μεταφέρει πολλοί κάτοικοι). 


Ο νέος φορέας διαχείρισης του Κ.Κ συμφωνα με τις προτασεις της Αλκυών θα πρέπει άμεσα να συσταθεί σε σώμα έτσι ώστε να καταρτιστούν προγράμματα άμεσης λήψης μέτρων για τα σοβαρά θέματα που μαστίζουν τον Κ.Κ 
Τέλος αναφερθήκαν απο το σύλλογο Δυτών Κρισσαίο οι εως τώρα προτάσεις και ενέργειες σχετικά με την δημιουργία θαλάσσιου πάρκου στον νομό μας με τα οφέλη που θα προκύψουν για την τουριστική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας και την προστασία των ιχθυοποθεμάτων από την υπεραλίευση. Καρχαρίες στην Ελλάδα, πώς να τους ξεχωρίσετε

 
Οι καρχαρίες βρίσκονται στην κορυφή της θαλάσσιας τροφικής αλυσίδας της θάλασσας. Η ονομασία καρχαρίας προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό “κάρχαρον” (= πριόνι), λόγω σχήματος και διάταξης των δοντιών του. Έχουν διαφοροποιηθεί σε περίπου 440 είδη με μέγεθος από 20 εκατοστά μέχρι 15 μέτρα (φαλαινοκαρχαρίας), και πολλά γνωστά είδη καρχαριών όπως ο λευκός καρχαρίας, ο καρχαρίας τίγρης, ο γλαυκοκαρχαρίας, ο καρχαρίας μάκο και ο σφυροκέφαλος εντυπωσιάζουν με την δύναμη, τα κυνηγετικά τους ένστικτα αλλά και τους μύθους που τα περιβάλλουν.

Στην πραγματικότητα όμως, και ιδίως στη χώρα μας ο κίνδυνος επίθεσης από καρχαρία σε λουόμενους και ψαράδες είναι απειροελάχιστος αφού τα τελευταία 161 χρόνια έχουν σημειωθεί μόλις 14 επιθέσεις, εκ των οποίων οι 11 θανατηφόρες.

Παρακάτω ακολουθεί ένας οδηγός αναγνώρισης καρχαριών, που βασίστηκε (και εμπλουτίστηκε) στον οδηγό αναγνώρισης καρχαριών της Διεύθυνσης Αλιευτικών Εφαρμογών και Εισροών Αλιευτικής Παραγωγής της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αλιείας και συνοψίζει κριτήρια αναγνώρισης των καρχαριών της Μεσογείου. Τα διάφορα είδη αναφέρονται με αλφαβητική σειρά σύμφωνα με τον Οδηγό Αναγνώρισης και όχι σύμφωνα με το πόσο συχνά συναντάται στη χώρα μας. Τα είδη που σπανίζουν στη Μεσόγειο έχουν σχετική αναφορά, όμως δεν αποκλείονται αφού έχει αποδειχτεί ότι αρκετά είδη καρχαριών “εισβάλουν” στη Μεσόγειο ακολουθώντας πλοία ή απλά αναζητώντας τροφή. Θα βρείτε ένα σχετικό σχεδιάγραμμα με το σχήμα και το σώμα του καρχαρία, πληροφορίες για την βιομετρία του και κριτήρια αναγνώρισης – σημάδια που κάνουν ευκολότερη την αναγνώρισή τους.Καρχαρίες στην Ελλάδα, πώς να τους ξεχωρίσετε

Έξαρση Θανάτων Θαλάσσιας Χελώνας στο Αιγαίο

Με ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό γεγονός βρέθηκαν αντιμέτωποι οι ερευνητές του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Από τις αρχές του 2018, σε διάστημα μόλις 3ων μηνών, οι ερευνητές εντόπισαν 18 περιστατικά εκβρασμών θαλάσσιων χελωνών, από τις οποίες οι 16 εντοπίστηκαν νεκρές, ενώ μόνο 2 ήταν ζωντανές αλλά σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση.

5 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος

Το περιβάλλον είναι σύμφυτο με την ίδια την ύπαρξή μας, με την ποιότητα της ζωής μας και επηρεάζει άμεσα την υγεία μας, ενώ παράλληλα οι υπηρεσίες των οικοσυστημάτων και οι πράσινες υποδομές μας προσφέρουν  ανεκτίμητες υπηρεσιες για την οικολογική ισορροπία του πλανήτη και την προστασία της βιοποικιλοτητας και του κλίματος.
Το περιβάλλον είναι ένα διαχρονικό αγαθό, δεν γνωρίζει σύνορα και συνδέεται με την αρχή της αειφορίας, της υποχρέωσης της παρούσας γενιάς να το παραδώσει στις επόμενες στην ίδια και – σύμφωνα με την ΕΕ – σε καλύτερη κατάσταση. Στη Χώρα μας οφείλουμε να το προστατέψουμε ως κόρη οφθαλμού. Συνδέεται με την υγεία μας και και με τη μείωση του κόστους ιατροφαρμακευτικής περιθαλψης λόγω νοσημάτων που οφείλονται στην περιβαλλοντική ρύπανση. Συνδέεται και με την πολιτισμική μας κληρονομιά, την ιστορία μας και με την ποιότητα των τουριστικών υπηρεσιών που
προσφέρουμε  ως χώρα, με τον τουρισμό ως κλάδο της βαριάς μας βιομηχανίας. Δυστυχώς η κλιματική αλλαγή μας επηρεάζει όλους και ειδικότερα τις παράκτιές μας περιοχές – τις εκτενέστερες στην ΕΕ – και τα νησιά μας που χρειάζονται ειδική μέριμνα και μέτρα στήριξης και προστασίας. Ο κίνδυνος λειψυδρίας, ερημοποίησης  αλλά και πλημμυρών είναι εμφανής. Κάθε νησί είναι ένα αυτοτελές οικοσύστημα που πρέπει να διαχειριστεί αειφόρα τους πόρους του, τα απόβλητα και τα λύμματα του και να εκπονήσει σχέδιο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και αντιμετώπισης των κινδύνων από πλημύρες.
Η Χώρα μας δυστυχώς δεν φημίζεται για τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις. Εξακολουθεί να πληρώνει πρόστιμα στην ΕΕ για περιβαλλοντικές παραβιάσεις, δεν έχει ολοκληρωμένη περιβαλλοντική στρατηγική και δεν αξιοποίησε την κυκλική οικονομία. Υστερεί εξάλλου και στη διαχείριση και λειτουργία των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000.
Για κάθε Χώρο ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ), που δεν έχει κλείσει και αποκατασταθεί – υπάρχουν ακόμη 64- η Χώρα πληρώνει ως πρόστιμο στην ΕΕ 40 χιλιάδες ευρώ το εξάμηνο. Συνολικά για πρόσφατα περιβαλλοντικά πρόστιμα έχουν καταβληθεί μέχρι στιγμής 97 εκατομμύρια ευρώ που αφορούν:
– στην έλλειψη αποχετευτικών και Κεντρων επεξεργασιας λυμμάτων (ΚΕΛ) στην Ανατολική Αττική.
– στο Θριάσιο για ελλιπές δίκτυο και ανεπαρκή λειτουργία του ΚΕΛ.
– για την κακή διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε ολόκληρη την επικράτεια.
– και για τους ΧΑΔΑ.
Τα πρόστιμα θα εξακολουθούν να πληρώνονται μέχρι να επιτευχθεί πλήρης συμμόρφωση σε όλους τους ανωτέρω τομείς. Δεν είναι μόνο τα ποσά που τελικά πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος – και όχι οι δήμοι όπως είχε προβλεφθεί με νομοθετική ρύθμιση επί υπουργίας Ραγκούση – αλλά και η κακή εικόνα της χώρας και οι επιπτώσεις στον τουρισμό. Διαδικασία παραβίασης έχει κινηθεί κατά της Χώρας και για κακή εφαρμογή της Οδηγίας για της πλημύρες σε ότι αφορά στην έλλειψη σχεδίων δράσης για την αντιμετώπιση των κινδύνων από πλημύρες. Η πλημμύρα της Μανδρας που προκάλεσε τεράστιες  ζημιές αλλά και η πρόσφατη της Θεσσαλονίκης που αδρανοποίησε το δίκτυο ύδρευσης θα είχαν αποφευχθεί αν η Οδηγία είχε πληρως εφαρμοσθεί και αποτελούν χαρακτηριστική περίπτωση της ολιγωρίας κατά της οποίας η ΕΕ στρέφεται.
Σε ό,τι αφορά στην κυκλική οικονομία την οποία η Χώρα θα πρέπει να αξιοποιήσει στο έπακρο, και ειδικότερα στη νησιωτικότητα, η ολιγωρία της κυβέρνησης να προβλέψει στη δέσμη της κυκλικής οικονομίας για τα απόβλητα ειδικές ρυθμίσεις για τα νησιά είναι πραγματικά αδικαιολόγητη.
Πρόσφατη δημοσίευση του Politico για τις επιδόσεις των κρατών μελών στην κυκλική
οικονομία κατατάσσει δυστυχώς την Ελλάδα στην 26 θέση
 Εξάλλου η διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (3/2/2017) «επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ» για την Ελλάδα, καταγράφει  στον παρακάτω σύνδεσμο την κατάσταση εφαρμογής του περιβαλλοντικού δικαίου  και εντοπίζει όλες τις αδυναμίες και ελλείψεις που για ένα παλιό κράτος μέλος της ΕΕ είναι πολλές και αδικαιολόγητες μιά που η ΕΕ διέθεσε μέχρι σήμερα τεράστια κονδύλια στη Χώρα με τα οποία θα έπρεπε ήδη να είχαν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες περιβαλλοντικές υποδομές για τις οποίες η Χώρα εξακολουθεί να πληρώνει πρόστιμα στην ΕΕ 38 χρόνια μετά την ένταξη της

http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/factsheet_el_en.pdf

Στη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027, η πράσινη οικονομία, η οικονομία χαμηλού άνθρακα και βέβαια η κυκλική οικονομία θα αποτελέσουν σημαντικούς άξονες χρηματοδότησης από τα Ταμεία και Προγράμματα της ΕΕ. Η Χώρα μας που προβλέπεται να εισπράξει περισσότερα, λόγω των προβλημάτων της μετανάστευσης και της οικονομικής κρίσης, θα πρέπει να αξιοποιήσει έγκαιρα και ορθολογικά όλες τις δυνατότητες χρηματοδότησης και παράλληλα να εντείνει τις προσπάθειές της για μια «ανάπτυξη κυκλικής  οικονομίας» – και στα νησιά – που θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας, θα στηρίξει την επιχειρηματικότητα και την οικο-καινοτομία και θα μας επιτρέψει να συμμορφωθούμε με τις υποχρεώσεις έναντι της ΕΕ και να μην πληρώσουμε πρόστιμα στο μέλλον.
Παράλληλα θα πρέπει να αναπτύξουμε την περιβαλλοντική διπλωματία και τη διπλωματία κυκλικής οικονομίας στα Βαλκάνια και στη Μεσόγειο και να πρωτοστατήσουμε σε σχετικές πρωτοβουλίες από τις οποίες η Χώρα θα αναβαθμίσει την εικόνα της και θα ενισχύσει τη θέση της.

Τραγικός θάνατος φάλαινας – Κατάπιε 80 πλαστικές σακούλες

Τραγικό τέλος είχε μια φάλαινα πιλότος, η οποία πέθανε στα ανοικτά της νότιας Ταϊλάνδης αφού κατάπιε 80 πλαστικές σακούλες, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι της χώρας.
Όπως έγινε γνωστό, η άτυχη φάλαινα έκανε εμετό πέντε σακούλες κατά τη διάρκεια της μάταιης προσπάθειας που κατέβαλαν αξιωματούχοι να την σώσουν σε ένα κανάλι στην επαρχία Σόγνκλα.
Οι σακούλες, που ζύγιζαν περίπου 8 κιλά, εμπόδιζαν τη φάλαινα να τραφεί κανονικά, δήλωσε ένας βιολόγος. «Αν έχεις 80 πλαστικές σακούλες στο στομάχι σου, πεθαίνεις», εξήγησε ο Τον Ταμρονγκναουσαβάτ.
Η μικρή, αρσενική φάλαινα- πιλότος εντοπίστηκε σε άσχημη κατάσταση και χωρίς να είναι σε θέση να κολυμπήσει στο κανάλι Να Ταπ την προηγούμενη Δευτέρα.
Περιβαλλοντολόγοι χρησιμοποίησαν βάρκες για να τη βοηθήσουν να παραμείνει στην επιφάνεια και ύψωσαν ένα σκίαστρο για να την προστατεύσουν. Επί μία εβδομάδα προσπαθούσαν να την σώσουν, όμως τελικά πέθανε την Παρασκευή το απόγευμα.
Πρόσφατη έκθεση προειδοποίησε ότι η ποσότητα των πλαστικών στους ωκεανούς θα τριπλασιαστεί στην επόμενη δεκαετία, αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα για τον περιορισμό τους.
Στην Ταϊλάνδη η κατανάλωση πλαστικών σακουλών είναι μεγάλη, γεγονός που ώθησε τον προηγούμενο μήνα την κυβέρνηση της χώρας να ανακοινώσει ότι εξετάζει να επιβάλει φόρο στη χρήση τους.
Κάθε χρόνο στην Ταϊλάνδη εκατοντάδες θαλάσσια ζώα πεθαίνουν εξαιτίας των πλαστικών σακουλών που καταλήγουν στη θάλασσα.

Ανταρκτική: Ένα μοναδικό ταξίδι για έναν σημαντικό σκοπό (video)

Τι βρίσκεται στον βυθό της Ανταρκτικής; Τι μπορεί να συναντήσει κανείς στην ξηρά; Ο John Hocevar, διευθυντής της εκστρατείας για το θαλάσσιο περιβάλλον στην Greenpeace USA, περιγράφει όλα όσα έζησε στο ταξίδι του στην Ανταρκτική με το πλοίο Arctic Sunrise.

Επίσης, εξηγεί πόσο σημαντικό είναι να δημιουργηθεί το μεγαλύτερο θαλάσσιο καταφύγιο στον κόσμο.
Δείτε όσα δήλωσε, μαζί με εντυπωσιακά πλάνα από τα ταξίδι του, στο βίντεο που δημοσίευσε η Greenpeace Greece.

Αντιδράσεις για την συνέχιση της φαλαινοθηρίας στην Ιαπωνία - Σφαγιάσαν πάνω από 120 έγκυες ρυγχοφάλαινες

Το κυνήγι φαλαινών στην Ιαπωνία είναι μια σκληρή πραγματικότητα 
που συνεχίζεται προκαλώντας αντιδράσεις παγκοσμίως πόσο μάλλον όταν αποκαλύπτεται ότι θύματα της φαλαινοθηρίας είναι ένας μεγάλος αριθμός εγκύων φαλαινών.   

Σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, περισσότερες από 120 ρυγχοφάλαινες που κυοφορούσαν τα μικρά τους σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του ετήσιου κυνηγιού στην Ιαπωνία.   

Αυτό αποκαλύπτει σχετική έκθεση προκαλώντας τη διεθνή κατακραυγή ενάντια στην Ιαπωνία.   

Τα στοιχεία δείχνουν ότι 128 από τις 333 ρυχγοφάλαινες που αλιεύτηκαν στο επί 12 εβδομάδες κυνήγι στον Νότιο Ωκεανό ήταν θηλυκές και οι 122 από αυτές ήταν έγκυες. Τα στοιχεία δημοσιεύθηκαν σε έκθεση που υποβλήθηκε στη Διεθνή Επιτροπή Φαλαινοθηρίας και έγινε από εκπροσώπους του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών που συνεργάζεται με το αρμόδιο υπουργείο της Ιαπωνίας. Αρκετοί ήταν οι φορείς που χαιρέτισαν τα ευρήματα της έκθεσης κάνοντας λόγο για συγκλονιστικά στατιστικά στοιχεία και καταδίκασαν τη σφαγή ως «αποτρόπαια».   

Οι αρμόδιες αρχές της Ιαπωνίας δικαιολογούν την εν λόγω σφαγή επικαλούμενοι ένα «παράθυρο» στο διεθνές δίκαιο που επιτρέπει τη θανάτωση των ζώων για επιστημονικούς σκοπούς.   

Σημειώνεται ότι η Αυστραλία είχε κερδίσει σχετική υπόθεση το 2014 στο Διεθνές Δικαστήριο κατά του ιαπωνικού προγράμματος στον Νότιο Ωκεανό. Μετά την απόφαση, όμως, η Ιαπωνία ανακοίνωσε νέο ερευνητικό πρόγραμμα, στο πλαίσιο του οποίου θα σκότωνε έως και 333 ρυγχοφάλαινες της Ανταρκτικής.   

Το υπουργείο αλιείας της χώρας δήλωσε ότι το πρόγραμμα είναι απαραίτητο για να μελετήσει καλύτερες μεθόδους διαχείρισης των πληθυσμών της ρυγχοφάλαινας.  

Προστατευόμενα είδη αλιείας στο μενού των περισσότερων εστιατορίων


27-pinna
Πίννα. Προστατευόμενο είδος...

Προστατευόμενα είδη αλιείας στο μενού των περισσότερων εστιατορίων
Το 80% των εστιατορίων είτε είχαν τα παραπάνω προστατευόμενα είδη στο μενού τους, ή δήλωσαν πως θα μπορούσαν να τα προμηθευτούν. Πολλοί δήλωσαν ότι “με χαρά μπορούν να μας σερβίρουν οτιδήποτε βγαίνει από τη θάλασσα” (νόμιμο ή παράνομο).


Στο πλαίσιο έρευνας του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος για την παράνομη και καταστροφική αλιεία στην Ελλάδα, έγινε μία εκτίμηση της έκτασης του προβλήματος της εμπορίας προστατευόμενων θαλάσσιων ασπόνδυλων ειδών, ως εκλεκτά εδέσματα, σε μεγάλα εστιατόρια της Αθήνας και του Πειραιά, αλλά και στην Ελλάδα γενικότερα.


Τα πιο δημοφιλή προστατευόμενα είδη που διατίθενται ευρέως στα ελληνικά εστιατόρια είναι ο Πετροσωλήνας, η Πίννα, η Μπουρού, η Κοχύλα, καθώς και ο λεγόμενος γόνος (δηλ υπομεγέθη ψάρια ή γαρίδες διαφόρων ειδών).

Σε ένα σύνολο 70 εστιατορίων τα οποία εν αγνοία τους συμμετείχαν στην έρευνα αυτή, το 80% είτε είχαν τα παραπάνω προστατευόμενα είδη στο μενού τους, ή δήλωσαν στους ερευνητές που τους προσέγγισαν ως πελάτες, ότι για σκοπούς μεγάλης παραγγελίας θα μπορούσαν να προμηθευτούν με διάφορα προστατευόμενα είδη, εάν έχουν περιθώριο λίγων ημερών.


Πολλοί ήταν αυτοί που μας δήλωσαν ότι “με χαρά μπορούν να μας σερβίρουν οτιδήποτε βγαίνει από τη θάλασσα” (νόμιμο ή παράνομο).


Όπως εξήγησαν κάποιοι υπεύθυνοι εστιατορίων, προμηθεύονται τα συγκεκριμένα είδη από αλιείς που δεν είναι επαγγελματίες.


Αυτοί τα ψαρεύουν (παράνομα) είτε με ψαροντούφεκο* και μπουκάλα, είτε έχουν «ειδικευθεί» στην αλιεία πετροσωλήνα με κομπρεσέρ.


Τα όστρακα δεν αλιεύονται με ψαροντούφεκο. Υπάρχουν ψαροντουφεκάδες που πουλάνε ψάρια, παρόλο που απαγορεύεται, αλλά όχι όστρακα. 


Δηλαδή έχει στηθεί ένα εκτεταμένο δίκτυο μαύρης αγοράς, το οποίο αφ’ ενός αποψιλώνει και καταστρέφει ότι έχει απομείνει από τα άλλοτε πλούσια αποθέματα των προστατευόμενων ειδών στα παράκτια νερά, ενώ παράλληλα αποτελεί και παράνομο μαύρο εμπόριο.


Πέρα από τα εστιατόρια αυτά, περισσότερες από 100 ιστοσελίδες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας προβάλουν στο διαδίκτυο το μενού τους που περιέχει κάποια από αυτά τα προστατευόμενα είδη.


Συχνότερα αναφέρεται ο Πετροσωλήνας, που άλλοτε διατίθεται με delivery και άλλοτε ως ακριβό πιάτο σε gourmet εστιατόρια (π.χ. διαφημίζεται gourmet πιάτο «Πετροσωλήνες αχνιστοί με λάδι τρούφας»).


Παράλληλα πολυάριθμες είναι και οι ιστοσελίδες και τα γνωστά περιοδικά που παρουσιάζουν συνταγές και προβάλουν αυτά τα προστατευόμενα είδη ως εκλεκτά εδέσματα.


Αντίστοιχη έρευνα είχε δημοσιευθεί το 2011 στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό «Mediterranean Marine Science» από τον αναπληρωτή καθηγητή του τμήματος Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου Στέλιου Κατσανεβάκη, η οποία είχε αναδείξει από τότε τόσο στην επιστημονική κοινότητα όσο και στις κρατικές αρχές, την έκταση του προβλήματος της ευρείας παράνομης εμπορίας προστατευόμενων οστρακοειδών στην Ελλάδα.


Δυστυχώς όμως κανένα μέτρο δεν λήφθηκε έκτοτε για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.


Οι ελληνικές θάλασσες στηρίζουν τους τελευταίους σημαντικούς πληθυσμούς προστατευόμενων οστρακοειδών, που όμως είναι αμφίβολο για πόσο ακόμα θα μπορέσουν να επιβιώσουν

H αλιεία του Πετροσωλήνα είναι ιδιαίτερα καταστροφική, δεδομένου ότι το όστρακο αυτό ζει μέσα στους βράχους – εξ’ ου και η επιστημονική του ονομασία Lithophaga lithophaga.


Ψαρεύεται από δύτες που χρησιμοποιούν σφυριά ή ακόμα και κομπρεσέρ με τα οποία σπάνε τους βράχους μέσα στους οποίους ζουν οι πετροσωλήνες, προκαλώντας με τον τρόπο αυτό εκτεταμένη καταστροφή στα οικοσυστήματα της παράκτιας ζώνης.


Επιπλέον, προκειμένου να φτάσει σε μέγεθος κατάλληλο για βρώση ο πετροσωλήνας, απαιτούνται πάνω από 50 χρόνια καθώς ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης του είδους ανέρχεται στα 0.2cm/έτος, γεγονός που καθιστά σχεδόν αδύνατη την αποκατάσταση του πληθυσμού έπειτα από την εντατική αλίευση που υφίσταται, (δεδομένου ότι το απόθεμα αυτό αντιμετωπίζει παράλληλα και την πίεση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και των ανθρωπογενών επιπτώσεων στα παράκτια οικοσυστήματα.

27-petrosolines
Πετροσωλήνες
Για το θέμα της ευρείας παράνομης πώλησης των συγκεκριμένων προστατευόμενων ειδών στην Ελλάδα και τη σχετική ανεπάρκεια του ελεγκτικού μηχανισμού, το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος έχει υποβάλλει καταγγελίες, τόσο προς την Συνθήκη της Βέρνης (την οποία καθώς έχει προσυπογράψει η χώρα μας και έτσι δεσμεύεται για την προστασία των εν λόγω είδων), όσο και προς τη Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας της Ε.Ε.


Στόχος μας είναι να ασκηθεί πίεση έτσι ώστε να ενεργοποιηθεί ο κρατικός μηχανισμός ελέχγου και να δοθεί ένα τέλος σε αυτή την αναίτια καταστροφή.


Τα στοιχεία αυτά βρίσκονται στη διάθεση των ελληνικών εισαγγελικών ή άλλων αρμόδιων αρχών, έτσι ώστε να προβούν στις απαραίτητες κυρώσεις.


Από τη βουλιμία μας να φάμε οτιδήποτε ζει σε αυτό τον πλανήτη και σε αυτή τη χώρα, δημιουργήσαμε αυτή την παράλογη μαύρη αγορά, που όχι μόνο προκαλεί καταστροφή στα οικοσυστήματα και τα είδη που παράνομα καταλήγουν στο πιάτο μας, αλλά και στους ίδιους τους καταναλωτές!


Τα είδη όπως ο Πετροσωλήνας και η Πίννα που χρειάζονται πολλές δεκαετίες για να αναπτυχθούν σε βρώσιμο μέγεθος, λόγω του μεγάλου χρόνου ζωής τους, μπορούν να συσσωρεύσουν επικίνδυνες συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων (μόλυβδο, ψευδάργυρο, κάδμιο) αλλά και οργανοχλώριων (PDB, DDT).


Αυτό τα καθιστά επιβαρυντικά για την υγεία αυτών που τα καταναλώνουν, πολλοί εκ των οποίων θεωρούν ότι τρώγοντας τα (και τις τοξικές ουσίες που περιέχουν) θα λύσουν τα αφροδισιακά τους προβλήματα.

27-mpourou
Μπουρού
Σπάνια και προστατευόμενα είδη όπως η Μπουρού, αποτελούν ένα από τα θύματα αυτής της παράλογης μαύρης αγοράς

Προστατευόμενα είδη απροκάλυπτα προβάλλονται διαδικτυακά σε μενού εστιατορίων για κατ’ οίκων διανομή.


Σε μία χώρα που θεωρούμε ότι έχουμε μεγάλη θαλασσινή παράδοση, η συμπεριφορά μας δείχνει ότι είμαστε παντελώς αστοιχείωτοι για το πώς θα έπρεπε να διαχειριστούμε αυτή τη μοναδική φυσική κληρονομιά των θαλασσών μας, αλλά και να ζήσουμε αξιοποιώντας σωστά τους θαλάσσιους πόρους μας.


Καθώς το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος εμβαθαίνει την πολυετή έρευνα για την κατανόηση των αιτιών που καταστρέφουν τις ελληνικές θάλασσες, κάνοντας παράλληλα μία δύσκολη προσπάθεια για την άμυνα των θαλάσσιων πόρων μας, συνειδητοποιούμε μέρα με τη μέρα πόσο πολυεπίπεδα είναι τα αίτια αυτής της συνεχιζόμενης υποβάθμισης.


Ρίζα του προβλήματος είναι ένα πλέγμα ημιμάθειας και αλαζονείας που εκτείνεται σε όλα τα επίπεδα, καλύπτοντας μέρος των αλιέων, των δημόσιων λειτουργών και των πολιτικών που θα έπρεπε να πρωτοστατούν στη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων, αλλά και των εμπόρων και των καταναλωτών.


Άλλοι στοχεύουν σε βραχυπρόθεσμα οφέλη και άλλοι κρύβονται πίσω από αναποτελεσματικές γραφειοκρατικές διαδικασίες και το διαμοιρασμό αρμοδιοτήτων και ευθυνών ανάμεσα σε διάφορες υπηρεσίες, ενώ μεγάλο μέρος των επιστημόνων επικεντρώνονται στην υλοποίηση προγραμμάτων για την αλιεία χωρίς να θεωρούν ότι έχουν ευθύνη για την προστασία των ιχθυαποθεμάτων και για την ανάληψη αποτελεσματικών πρωτοβουλιών, αγνοώντας την διεθνώς θεσμοθετημένη αρχή της πρόληψης στην προστασία των φυσικών πόρων.
27-gonos
Γόνος καλαμαράκι
Η πώληση γόνου στις ελληνικές ιχθυαγορές είναι δυστυχώς μία συνηθισμένη εικόνα, καθώς επίσης δε λείπει από το μενου σχεδόν κανενός εστιατορίου, παρόλο που απαγορεύεται…


Είμαστε η μοναδική χώρα της Ε.Ε. και μία από τις ελάχιστες στον κόσμο όπου η διαχείριση της αλιείας είναι τόσο ανεπαρκής, ενώ οι κρατικές αρχές επιμένουν να εθελοτυφλούν, αντί να αντιμετωπίζουν σταδιακά τα προβλήματα της καταστροφικής και παράνομης αλιείας τα οποία είναι γνωστά εδώ και δεκαετίες, τόσο σε μεγάλο μέρος των πολιτών όσο και στην πολιτεία.


Αυτό αποδεικνύεται περίτρανα από το παράδειγμα της ευρείας και απροκάλυπτης εμπορίας προστατευόμενων ασπόνδυλων ειδών που πλέον είναι διαθέσιμα ακόμα και διαδικτυακά για κατ’ οίκον διανομή.


Αυτό το τόσο σύνηθες παράνομο εμπόριο είναι ένα ζήτημα για το οποίο οι αρμόδιες αρχές διαφωνούν για το ποιός είναι τελικά αρμόδιος να το ελέγξει (δηλαδή κατά πόσο είναι ευθύνη είναι του Υπουργείου Περιβάλλοντος (που είναι υπεύθυνο για τα προστατευόμενα είδη), ή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (που είναι υπεύθυνο για θέματα αλιείας), ή του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (υπεύθυνο για ελέγχους αλιευτικών δραστηριοτήτων), ή του Υπουργείου Οικονομικών (υπεύθυνο για τους αγορανομικούς ελέγχους).


Συνολικό αποτέλεσμα είναι αντί οι έλεγχοι και οι διαχείριση αυτής της προβληματικής κατάστασης να γίνεται από τις υπηρεσίες των 4ων υπουργείων, να μην γίνεται από κανένα, και η εμπορία και κατανάλωσή αυτών των ειδών να θεωρείται αυτονόητη!