1998-2018

1998-2018 20 ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΗΣ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ..ΑΝΕΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΑ BEAUFORT

ΑΝΕΜΟΛΟΓΙΟ
Με τον όρο Ανεμολόγιο κυρίως εννοούμε αυτόν της πυξίδας εξ ου και ανεμολόγιο πυξίδας (compass card).
Πρόκειται για χάρτινο δίσκο που αναπαριστά τον ορίζοντα, η περιφέρεια του οποίου υποδιαιρείται από 0° έως 360° (στην πράξη το σημείο 0° είναι το αυτό των 360°) και φέρει δύο διαμέτρους κάθετες από τις οποίες η μία δείχνει τη μεσημβρινή γραμμή με άκρα τα σημεία του ορίζοντα Β (Βορράς) και Ν (Νότος) και η άλλη τη γραμμή του πρώτου καθέτου με άκρα τα σημεία του ορίζοντα Α (Ανατολή) και Δ (Δύση).
Έτσι ο δίσκος διαιρείται σε 4 τεταρτοκύκλια, προς 90 μοίρες έκαστο, το πρώτο Β-Α, το δεύτερο Ν-Α, το τρίτο Ν-Ζ και το τέταρτο Β-Ζ.
Το ανεμολόγιο χρησιμοποιείται για τη χάραξη πορειών στο Ναυτικό χάρτη, τη μέτρηση διοπτεύσεων, τη μέτρηση της πορείας, αλλά χρησιμοποιείται και για τον προσδιορισμό των ανέμων.
Το ανεμολόγιο απαντάται σήμερα στην πράξη σε δύο κατηγορίες το ανεμολόγιο πυξίδας (compass card), και είναι αυτό που φέρεται στις πυξίδες, και το ανεμολόγιο ναυτικού χάρτη (compass rose) που φέρεται τυπωμένο σε κάθε ναυτικό χάρτη. Ο δεύτερος φέρει επίσης σημείωση με την παρατηρούμενη απόκλιση της περιοχής του χάρτη, καθώς και την ετήσια μεταβολή της
.
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ: Χαρακτηρίζεται από το σημείο του ορίζοντα από όπου φυσάει (πνέει) ο άνεμος. Μπορεί να εκφραστεί είτε σε μοίρες, είτε με σύμβολα ανεμολογίου, είτε και ονομαστικά

ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ: Εκφράζεται με την ταχύτητα με την οποία κινείται, και μετράται με μίλια ή κόμβους ανά ώρα. Επίσης, η ένταση του ανέμου καθορίζεται και εμπειρικά απο την κλίμακα Μποφόρ (Beaufo
  
Είναι αυτονόητο ότι η ένταση του ανέμου επιρεάζει σημαντικά και την κατάσταση της θάλασσας με τη δημιουργία κυματισμού, όπως θα δείτε με τον πιο κάτω εμπειρικό πίνακα.
Πίνακας κύριων ανέμων με την παραδοσιακή και διεθνή ορολογία

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Β (000) ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΑ Ν North
ΒΑ (045) ΓΡΕΓΟΣ ΝΕ Northeast
Α (090) ΛΕΒΑΝΤΗΣ Ε East
ΝΑ (135) ΣΙΡΟΚΟΣ SE Southeast
Ν (180) ΟΣΤΡΙΑ S South
ΝΔ (225) ΓΑΡΜΠΗΣ SW Southwest
Δ (270) ΠΟΥΝΕΝΤΕΣ W West
ΒΔ (315) ΜΑΪΣΤΡΟΣ NW Northwest


Κλίμακα BEAUFORT
. Εμπειρικός Πίνακας έντασης ανέμου (Beaufort)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ             (Bf)                          Mίλια/ώρα       Ύψος κυμάτων (μ)  
Νηνεμία                    0                              0-1,2                     -----
Υποπνέων                 1                             1,2-4,6                  0-0,2
Πολύ ασθενής           2                              4,6-8,1                  0,2-0,5
Ασθενής                   3                             8,1-12,8                 0,5- 1
Σχεδόν Μέτριος         4                            12,8-18,4                1-1,2
Μέτριος                    5                            18,4-25,3                1,2-2,0
Ισχυρός                    6                            25,3-32,2                2,0-3,5 
Σφοδρός                   7                            32,2-39,1                3,5-6,0
Θυελλώδης               8                            39,1-47,2                6-7,5
Πολύ θυελλώδης       9                            47,2-55,2                8-10
Θύελλα                  10                            55,2-64,4                10-12,5
Σφοδρή θύελλα       11                            64,4-73,6                11-16
Τυφώνας                 12                           73,6 και άνω             πάνω από 16

Δεν υπάρχουν σχόλια: