1998-2018

1998-2018 20 ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΗΣ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ..ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΟ ΚΡΙΣΣΑΙΟ ΚΟΛΠΟΠρος
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Αλιείας και Κτηνοτροφίας              
Δήμου Δελφών

Ε ν τ α ύ θ αΚυρία Προϊσταμένη,  
                                                                                                         
Ο σύλλογός μας από το έτος 2006 έχει θέσει προς όλους τους αρμόδιους και ενδιαφερόμενους κοινωνικούς φορείς του Νομού μας , μία πρόταση-αίτημα για την δημιουργία ενός τεχνητού υφάλου και ενός καταδυτικού πάρκου εντός του κόλπου των Δελφών του Κρισσαίου κόλπου. Με την επιστολή μας αυτή θέλουμε να σας ενημερώσουμε συνοπτικά για τις μέχρι τώρα ενέργειες μας και ταυτόχρονα να επαναφέρουμε το ζήτημα στο νέο συμβούλιο του Δήμου Δελφών. Η κατασκευή ενός έργου όπως αυτό του υφάλου αφορά στον συνδυασμό δύο εκ των τριών παρακάτω στόχων :

  1. την επιστημονική μελέτη πεδίου στο βυθό από τμήματα Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι που έχουν ως στόχο τις βενθυκές εργασίες πάνω στις αλλαγές που υφίσταται η κλειστή λεκάνη του Κορινθιακού κόλπου και οι επιδράσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας σε βιομηχανική, αστική και αλιευτική δράση.
  2. την σταδιακή αύξηση των ιχθυαποθεμάτων τα οποία θα έχουν άμεσα οφέλη στο εισόδημα των επαγγελματιών αλιέων που έχει μειωθεί δραματικά.
  3. το κομμάτι του καταδυτικού τουρισμού που τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας έχει αυξηθεί και αφορά υψηλού οικονομικού επιπέδου τουρίστες.


Έως σήμερα , σε συνεργασία με τον τέως Δήμαρχο Δελφών και την τέως κυρία Νομάρχη είχαμε ξεκινήσει τις πρώτες επαφές με τους μελετητές του έργου και το 2012 είχε ενταχθεί η μελέτη στο πρόγραμμα της Νομαρχίας με ένα κόστος περίπου 28.000 ευρώ. Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών έχει επισκεφθεί πέντε φορές εως τώρα την περιοχή και έχει προτείνει και σημεία εντός του κόλπου για την τοποθέτηση του υφάλου. Από αδράνεια των τεχνικών υπηρεσιών της τότε Νομαρχίας τα χρήματα χάθηκαν και η πολυετής δουλειά πήγε χαμένη. Επίσης να σας ενημερώσουμε ότι το πρώτο βήμα που κάναμε ήταν να ενημερώσουμε τους τότε 7 (επτά) συλλόγους των επαγγελματιών αλιέων του Νομού για τα οφέλη της πρότασής μας και να πάρουμε την ομόφωνη συγκατάθεση τους. Μεταγενέστερα προέκυψε και ένας άλλος λόγος καθυστέρησης του έργου που αφορούσε στην αρνητική στάση ενός συλλόγου επαγγελματιών αλιέων του Δήμου Δελφών που με δικαιολογίες έφερε εμπόδια αφ ενός μεν ως προς την θέση που είχε προταθεί αφ ετέρου δε στο μέγεθος που θα έχει ο ύφαλος.
Αυτή τη στιγμή και με την οικονομική κατάσταση της χώρας πιστεύουμε ότι το κόστος ενός τέτοιου έργου δύσκολα θα εγκριθεί από τους αρμόδιους φορείς ως μη άμεσης προτεραιότητας, γι”αυτό  πιστεύουμε ότι ποιο εφικτή θα ήταν η πρόταση δημιουργίας του καταδυτικού πάρκου. Αντίστοιχα πάρκα έχουν ξεκινήσει και λειτουργούν στην Πελοπόννησο, στα οποία δεν απαιτείται μεγάλο κόστος κατασκευής γιατί το μόνο που γίνεται είναι η απαγόρευση σε ένα κομμάτι της θάλασσας κάθε είδους αλιευτικής δραστηριότητας και επιτρέπεται μόνο η κατάδυση επί πληρωμή
.
Ο Κρισσαίος Κόλπος έχει πολλά μέρη στα οποία θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα καταδυτικό πάρκο αλλά θα πρέπει να ληφθεί η απόφαση αφού  κατανοήσουν όλοι , τα άμεσα και έμμεσα οφέλη , που θα έχει για τον τουρισμό όλης της περιοχής συμπεριλαμβανομένου του αλιευτικού τουρισμού και της επαγγελματικής αλιείας αφού το μέρος θα προστατεύεται και θα απαγορεύεται το ψάρεμα. Είμαστε οι πρώτοι σε όλο το Κορινθιακό που προτείναμε κάτι τέτοιο αφού το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και το τμήμα ιχθυοκαλλιέργειας του Τ.Ε.Ι Μεσολογγίου έδειξαν ενδιαφέρον και επισκέφθηκαν την περιοχή.
Δυστυχώς , μέχρι σήμερα ,δεν υπήρξε νομίζουμε η απαραίτητη πίστη και θέληση για την ολοκλήρωση ενός εκ των δύο προτάσεων μας. Ευελπιστώντας στην θετική σας ανταπόκριση παραμένουμε όπως πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία για κοινή δράση ή ενημέρωση. 

 ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ
Δεν υπάρχουν σχόλια: