1998-2021

1998-2021 23 ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΗΣ 23 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ..ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ


     Παρακαλούνται τα μέλη του Συλλόγου μας όπως εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις με την καταβολή της ετήσιας συνδρομής που ανέρχεται στο ποσό των 10,00 ευρώ, είτε αυτοπροσώπως στον ταμία κ. ΔΕΤΣΙΚΑ Παναγιώτη (τηλ. 6977.626063), είτε με τραπεζική εντολή στον Αριθμό: 353/296014-19  IVAN: GR.08011035329601419  της Εθνικής Τράπεζας ονομαστικώς,  ενημερώνοντας σχετικά  το Σύλλογο, για να σας αποσταλεί η σχετική απόδειξη είσπραξης.
    Επίσης σας γνωρίζουμε ότι οποιαδήποτε οικονομική ή υλική  προσφορά, για την αποπεράτωση των γραφείων του Συλλόγου μας, είναι ευπρόσδεκτη.

  Παρατήρηση:  Η ετήσια συνδρομή δεν καλύπτει τα έξοδα συντήρησης του καταδυτικού εξοπλισμού και ως εκ τούτου τα μέλη μας θα καταβάλουν  10,00  ευρώ σε κάθε χρήση  και οι φίλοι του Συλλόγου 20,00 ευρώ.
   Τέλος γίνεται γνωστό στα μέλη μας ότι σε οποιαδήποτε αποστολή – εξόρμηση που θα διοργανώνει ο Σύλλογος θα απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση καλής υγείας των συμμετεχόντων και της ανάληψης ατομικής  ευθύνης κ΄ απαλλαγής κάθε ευθύνης του Συλλόγου.    

                                            το Δ.Σ