1998-2021

1998-2021 23 ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΗΣ 23 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ..Καταδυτικά Πάρκα στη Φωκίδα.

Δελτίο Τύπου
Εν αναμονή του νέου νομοσχεδίου για τον Καταδυτικό Τουρισμό στην Ελλάδα με την ευνοική χωροθέτηση Καταδυτικών Πάρκων ο Σύλλογός μας συμμετέχει στην πρόσκληση για διαβούλευση που έχει δημοσιοποιηθεί από το Υπουργείο Τουρισμού.
http://www.opengov.gr/tourism/?p=1886
Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ενημερώσουμε τα νέα περιφερειακά τοπικά συμβούλια και τα Δημοτικά συμβούλια του Νομού και θα καταθέσουμε τις θέσεις μας πάνω στο θέμα που πλέον κλείνει δεκαετία για εμάς και αποτελεί πρωταρχικό στόχο του συλλόγου Δυτών "Κρισσαίος". Πολλοί Δήμοι σε όλη τη χώρα ήδη ξεκινούν με το προσχέδιο του νόμου σε μελέτη και χωροθέτηση των Καταδυτικών τους Πάρκων. Ας μην μείνουμε ξανά πρώτοι από το τέλος.. Οι διαδικασίες θα απλοποιηθούν ανοίγοντας νέες προοπτικές στον Καταδυτικό Τουρισμό με πολλά οφέλη. Θα ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας για τις συναντήσεις μας καθώς και για τις απόψεις των συμβουλίων για το θέμα.

Κορινθιακός: Έρευνα για τα απορρίμματα στις ακτές.


 

Ολοκληρώθηκε ο τρίτος κύκλος καθαρισμών, καταγραφής και αξιολόγησης των
θαλάσσιων απορριμμάτων στα πλαίσια του προγράμματος «Κορινθιακός – η δική
μας θάλασσα». Οι καθαρισμοί πραγματοποιήθηκαν σε 6 επιλεγμένες παραλίες του
Κορινθιακού Κόλπου (Ναύπακτος, Ιτέα, Αλυκή, Κόρινθος, Ακράτα και Ψαθόπυργος).ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
                     Πούντο    Ναυσικά   Αλυκή        Καλάμια     Ακράτα     Μάτι Ψαθόπυργο
                   Ναύπακτος    Ιτέα      Βοιωτία        Κόρινθος      Αχαΐα              Αχαΐα
                 
Α΄ Κύκλος   5.611          1.773       2.960             1.115          1.052              2.330
Β΄ Κύκλος   3.903          1.101       2.369             3.766            808               1.407
Γ΄ Κύκλος   2.956          2.095       1.798            1.661           1.146             2.029

Για την υλοποίηση των δράσεων συνεργάστηκαν στενά η Μη Κερδοσκοπική
Οργάνωση ΟΖΟΝ με το Σύνδεσμο Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του
Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «ο Αρίων», τη Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση
ΠΡΑΣΙΝΟ+ΜΠΛΕ, το Σύλλογο Ελεύθερων και Αυτόνομων Δυτών Νομού Φωκίδος
«Κρισσαίος» και τον Οικιστικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Αλυκής Βοιωτίας «η Αργώ».
Στους καθαρισμούς και τις καταγραφές συμμετείχαν επίσης εθελοντές, μαθητές και
εκπαιδευτικοί από τις τοπικές σχολικές κοινότητες.  Συνολικά από τις 6 ακτές,
συλλέχθηκαν 11.685 αντικείμενα μεγαλύτερα των 2,5 εκατοστών. Οι δράσεις
επαναλαμβάνονται κάθε τρίμηνο στα ίδια τμήματα παραλίας, τα οποία
καθαρίζονται σχολαστικά. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως τα απορρίμματα που
συλλέχθηκαν κατά τον τελευταίο κύκλο καθαρισμών, συσσωρεύτηκαν μέσα σε
χρονικό διάστημα λίγων μόνο μηνών.

Για άλλη μια φορά, τα πλαστικά αντικείμενα ήταν ο πιο πολυπληθής τύπος
απορριμμάτων σε όλες τις ακτές, με ποσοστά που κυμαίνονται από 55% έως 92%
επί του συνόλου. Οι  πιο συνήθεις κατηγορίες πλαστικών αντικειμένων και σε αυτόν
τον κύκλο ήταν τα θραύσματα πλαστικών και φελιζόλ, τα πλαστικά αντικείμενα μιας
χρήσης (καλαμάκια, σακούλες, περιτυλίγματα και συσκευασίες τροφίμων, καπάκια
μπουκαλιών, ποτηράκια, μπουκάλια νερού/αναψυκτικών κλπ.) και αποτσίγαρα.
Γυαλιά/κεραμικά  και χάρτινα αντικείμενα (κομμάτια χαρτιού, συσκευασίες
τροφίμων, πακέτα τσιγάρων κλπ.) ήταν κατά σειρά ο δεύτερος και τρίτος τύπος
υλικού που βρέθηκαν σε υψηλότερες συγκεντρώσεις, ενώ σε αυτόν τον κύκλο την
τέταρτη θέση κατέχουν τα μεταλλικά αντικείμενα.
Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 14 μηνών και χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.
Σκοπός του είναι η παρακολούθηση του ρυθμού συσσώρευσης των απορριμμάτων
στις ακτές του Κορινθιακού Κόλπου και η συσχέτιση με τους τύπους των
αντικειμένων, τις χρήσεις και τα σημεία εισόδου στο θαλάσσιο περιβάλλον (ρέματα,
ποτάμια, χωματερές, παράκτια αναψυχή κλπ.). Παράλληλα, μέσα από την

ενημέρωση και ενεργό συμμετοχή εθελοντών, εκπαιδευτικών και μικρών μαθητών
στις δράσεις καθαρισμού-καταμέτρησης, η ομάδα έργου στοχεύει στην
ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών στο διογκούμενο πρόβλημα των
θαλάσσιων σκουπιδιών καθώς επίσης και στον περιορισμό της ανεξέλεγκτης
απόρριψης.
Οι δράσεις καθαρισμού και καταμέτρησης του επόμενου (Δ’) κύκλου θα
πραγματοποιηθούν κατά τη χρονική περίοδο Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2020. Όσοι
ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις δράσεις μπορούν να βρουν πληροφορίες
στην ιστοσελίδα: www.ozon-ngo.gr/korinthiakos