1998-2021

1998-2021 23 ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΗΣ 23 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ..ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ – Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑΟ πρώτος κύκλος καταμέτρησης και καταγραφής θαλάσσιων απορριμμάτων σε ακτές του Κορινθιακού Κόλπου ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Οι δράσεις καθαρισμού στα 6 επιλεγμένα σημεία - παρατηρητήρια (Ναύπακτο, Ιτέα,  Αλυκή Βοιωτίας, Κόρινθο, Ακράτα και Ψαθόπυργο Αχαΐας) πραγματοποιήθηκαν με την πολύτιμη βοήθεια μαθητών σχολείων και εθελοντών από τις τοπικές κοινωνίες. Ο απολογισμός του πρώτου κύκλου καθαρισμών για το σύνολο των ακτών είναι 14.841 συλλεχθέντα αντικείμενα μεγαλύτερα από 2,5 εκατοστά. Σε όλα τα σημεία παρατήρησης η καταμέτρηση διενεργήθηκε σε 100 μέτρα παραλίας. Τα καταμετρηθέντα αντικείμενα ανά σημείο μέτρησης αναλύονται ως εξής:

Παραλία
Πούντο, Ναύπακτος
Ναυσικά, Ιτέα
Αλυκή, Βοιωτία
Καλάμια, Κόρινθος
Ακράτα, Αχαϊα
Μάτι – Ψαθόπυργος, Αχαϊα
Σύνολο Αντικειμένων
5.611
1.773
2.960
1.115
1.052
2.330

Τα αποτελέσματα της λεπτομερούς καταμέτρησης-καταγραφής έδειξαν ότι τα πλαστικά αντικείμενα ήταν ο πιο πολυπληθής τύπος απορριμμάτων που συλλέξαμε από όλες τις ακτές, με ποσοστά που κυμαίνονται από 62-94 %. Οι  πιο συνήθεις κατηγορίες πλαστικών αντικειμένων ήταν τα θραύσματα πλαστικών και φελιζόλ που προέρχονται κυρίως από τη θραύση μεγαλύτερων αντικειμένων, με την επίδραση του χρόνου και της ηλιακής (υπεριώδους) ακτινοβολίας. 
Σημαντική ήταν επίσης η επιβάρυνση από τα πλαστικά μιας χρήσης όπως καλαμάκια, κομμάτια από σακούλες, περιτυλίγματα και συσκευασίες τροφίμων, αποτσίγαρα, καπάκια μπουκαλιών, ποτηράκια και μπουκάλια ποτών.
Γυαλιά και κεραμικά αντικείμενα (υλικά κατασκευής, κομμάτια μπουκαλιών), μέταλλο (σύρματα, κουτάκια αναψυκτικών, πώματα) και ύφασμα (σκισμένα κομμάτια) ήταν κατά σειρά οι επόμενοι τύποι υλικού αντικειμένων που συναντήσαμε σε υψηλή συγκέντρωση.
Τα σκουπίδια που καταγράψαμε έφτασαν στις ακτές είτε από την επί τόπου απόρριψη από επισκέπτες, είτε από παρακείμενους οικισμούς και σκουπιδότοπους μέσω του ανέμου και ποταμών ή χειμάρρων (χερσαίας προέλευσης), είτε από τη μεταφορά τους μέσω των κυμάτων και ρευμάτων της θάλασσας (θαλάσσιας προέλευσης).
Η παρουσία σκουπιδιών στην ακτογραμμή ελλοχεύει  τον κίνδυνο εισόδου τους στο θαλάσσιο περιβάλλον, ή επανεισόδου στην περίπτωση των σκουπιδιών θαλάσσιας προέλευσης. Η είσοδος των σκουπιδιών στο θαλάσσιο περιβάλλον συνεπάγεται μια σειρά από αρνητικές επιπτώσεις για τους θαλάσσιους οργανισμούς και την ποιότητα των υδάτων. Επιπλέον, μετά την σύντομη ή και μακρά παραμονή τους στην επιφάνεια της θάλασσας (επιπλεόντα απορρίμματα), μεγάλο μέρος των σκουπιδιών καταβυθίζεται σε βαθιές θαλάσσιες λεκάνες (βενθικά απορρίμματα) και παγιδεύεται εκεί για πάντα.
Σκοπός του έργου είναι, αφ’ ενός ο καθαρισμός ακτών και η ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών με έμφαση στα παιδιά και αφετέρου η παρακολούθηση του ρυθμού συσσώρευσης των απορριμμάτων ανάμεσα σε διαδοχικές δράσεις καθαρισμού στο ίδιο τμήμα της παραλίας. Με αυτόν τον τρόπο, εκτός από την αισθητική αποκατάσταση των ακτών, επιτυγχάνουμε και την ποσοτικοποίηση του προβλήματος των απορριμμάτων στις ακτές και τη θάλασσα του Κορινθιακού.
Τα αναλυτικά αποτελέσματα των καταμετρήσεων συγκεντρώνονται σε βάσεις δεδομένων που φιλοξενούν αριθμούς συσσώρευσης απορριμμάτων για την παγκόσμια ακτογραμμή. Τα δεδομένα αυτά αποτελούν χρήσιμη πληροφορία για την επιστημονική κοινότητα η οποία μελετά ζητήματα όπως η μεταφορά και συσσώρευση απορριμμάτων και οι επιπτώσεις τους στα θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα. Επίσης, αποτελούν τη βάση για το σχεδιασμό δράσεων προστασίας και αποκατάστασης καθώς επίσης και για την άσκηση πίεσης σχετικά με την εφαρμογή πολιτικών και νομοθεσίας για τη μείωση της αλόγιστης χρήσης και διάθεσης των πλαστικών προϊόντων και συσκευασιών.
Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 14 μηνών, χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και υλοποιείται από την ΟΖΟΝ σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «ο Αρίων», τη Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση ΠΡΑΣΙΝΟ+ΜΠΛΕ, το Σύλλογο Ελεύθερων και Αυτόνομων Δυτών Νομού Φωκίδος «Κρισσαίος» και τον Οικιστικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Αλυκής Βοιωτίας «η Αργώ».